Gdy rozum śpi, budzą się demony [ANALIZA MAKSYMILIANA POWĘSKIEGO]

Redaktor | 30 Nov 2020 W całym ciągu ludzkiego istnienia nie ma innego momentu, który mógłby być uznany za przełom, za powstanie człowieka, niż moment poczęcia - pisze Maksymilian Powęski. W momencie połączenia komórki mężczyzny i kobiety powstaje nowy organizm, z własnym kodem genetycznym.

Antygona jest kobietą! [FELIETON]

Redaktor | 23 Oct 2020 W „Antygonie” chodzi o wszystkie zasadnicze prawa nienegocjowalne, których żadnego człowieka pozbawić nie wolno. Takim prawem jest prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci - pisze Maksymilian Powęski.

Encyklika to wielki krzyk papieża w obronie ubogich

Redaktor | 9 Oct 2020 Zdaniem o. Zięby encyklika jest nowością przez skoncentrowanie się na bieżących problemach naszego świata. Niewiele jest w niej strukturalnych, czy rudymentarnych rozważań. Stosunkowo mało jest w niej również odwołań do poprzedników, Soboru, Pisma Świętego, czy tradycji Kościoła. Większość przypisów odnosi się do wcześniejszych wystąpień Franciszka. – Jest to...

Najważniejsza polityka [POWĘSKI NA NIEDZIELĘ]

MP | 4 Oct 2020 Wracamy dziś do motywu winnicy. Kilka tygodni temu już rozważaliśmy ten obraz. Dziś w zreformowanej liturgii inna jest o niej przypowieść i nawiązują do tego porównania prawie wszystkie czytania: najpierw lekcja z proroka Izajasza, potem Psalm 79/80 i na koniec Ewangelia.

Wspólnota Sant’Egidio – modlitwa, ubodzy, pokój

Redaktor | 25 Sep 2020 Modlitwa, troska o ubogich i zaangażowanie na rzecz pokoju – to najważniejsze wymiary zaangażowania Wspólnoty Sant’Egidio, którą papież Franciszek nazwał „Wspólnotą Trzech P” (od włoskich słów: “preghiera”, “poveri”, “pace” – modlitwa, ubodzy, pokój). W ostatnim czasie szczególną troską Sant’Egidio otacza uchodźców, m.in. poprzez ideę „korytarzy...

Winnica Pana

Redaktor | 20 Sep 2020 Kiedy Benedykt XVI wybrany został papieżem, w pierwszych słowach powiedział: „Drodzy bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego robotnika w winnicy pańskiej”.