Ewangelia na każdy dzień (9 grudzień)

Redaktor | Dzisiaj 07:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 grudnia. (Iz 33,22) Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.

Ewangelia na każdy dzień (8 grudzień)

Redaktor | Wczoraj 07:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 grudnia. (Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia na każdy dzień (7 grudzień)

Redaktor | 7 Dec 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 grudnia. (Iz 55,6) Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Ewangelia na każdy dzień (6 grudzień)

Redaktor | 6 Dec 12:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 grudnia. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Ewangelia na każdy dzień (5 grudzień)

Redaktor | 5 Dec 08:00 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 grudnia. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

Ewangelia na każdy dzień (4 grudzień)

Redaktor | 4 Dec 08:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 grudnia. (Ps 80,4) Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Ewangelia na każdy dzień (3 grudzień)

Redaktor | 3 Dec 09:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 grudnia. (Ps 85, 8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ewangelia na każdy dzień (2 grudzień)

Redaktor | 2 Dec 06:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 grudnia. (Łk 21, 36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na każdy dzień (1 grudzień)

Redaktor | 1 Dec 09:20 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 grudnia. (Łk 21,28) Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (30 listopad)

Redaktor | 30 Nov 08:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 listopada. (Mt 4,19) Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Ewangelia na każdy dzień (29 listopad)

Redaktor | 29 Nov 08:26 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 listopada. (Ap 2,10c) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ewangelia na każdy dzień (28 listopad)

Redaktor | 28 Nov 07:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 listopada. (Ap 2,10c) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ewangelia na każdy dzień (27 listopad)

Redaktor | 27 Nov 09:35 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 listopada. (Mt 24,42a.44) Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia na każdy dzień (26 listopad)

Redaktor | 26 Nov 08:30 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 listopada. (Mk 11,10) Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Ewangelia na każdy dzień (25 listopad)

Redaktor | 25 Nov 06:53 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 listopada. (2 Tm 1,10b) Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.