Tajemnica nieprawości wobec tajemnicy wiary

MP | 3 Apr 2021 Wczoraj, w Wielki Piątek, na drzwiach Domu Polskiego w Bydgoszczy pojawiły się plakaty z obrazami i napisami znieważającymi Krzyż święty, wiarę katolicką i duchowieństwo naszego Kościoła. Nakleili je nieznani sprawcy, można jednak przypuszczać, że data nie została wybrana przypadkowo.

Bóg się ukrył [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Redaktor | 22 Mar 2021 W przeciwieństwie do islamu, który twierdzi, że istnienie Allaha jest czymś tak oczywistym, jak istnienie Słońca, katolicka teologia zmaga się z problemem ukrycia Boga. Bóg niejako ukrywa się przed ludźmi. Owszem, daje się poznać, ale w sposób wciąż niedający całkowitej pewności, wciąż za zasłoną - pisze Maksymilian Powęski.

To nie kryzys. To rezultat [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

MP | 15 Mar 2021 Rewolucja seksualna, jestem o tym głęboko przekonany, dlatego właśnie dąży do zniesienia wszelkiego potępienia czynów homoseksualnych, bo wie, że jeśli padnie ta bariera, to tym samym wszystkie inne sposoby grzeszenia przeciw szóstemu przykazaniu będą musiały zostać uznane za moralnie dozwolone.

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Redaktor | 17 Feb 2021 Ktoś oburzał się w rozmowie ze mną, że skoro ksiądz biskup twierdzi, że winna [złu] jest wolność, to znaczy, że jest zwolennikiem odbierania człowiekowi wolności. Ten punkt domaga się wyjaśnienia - pisze Maksymilian Powęski, w nawiązaniu do listu bydgoskiego ordynariusza na Wielki Post.

Gdy rozum śpi, budzą się demony [ANALIZA MAKSYMILIANA POWĘSKIEGO]

Redaktor | 30 Nov 2020 W całym ciągu ludzkiego istnienia nie ma innego momentu, który mógłby być uznany za przełom, za powstanie człowieka, niż moment poczęcia - pisze Maksymilian Powęski. W momencie połączenia komórki mężczyzny i kobiety powstaje nowy organizm, z własnym kodem genetycznym.

Antygona jest kobietą! [FELIETON]

Redaktor | 23 Oct 2020 W „Antygonie” chodzi o wszystkie zasadnicze prawa nienegocjowalne, których żadnego człowieka pozbawić nie wolno. Takim prawem jest prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci - pisze Maksymilian Powęski.

Encyklika to wielki krzyk papieża w obronie ubogich

Redaktor | 9 Oct 2020 Zdaniem o. Zięby encyklika jest nowością przez skoncentrowanie się na bieżących problemach naszego świata. Niewiele jest w niej strukturalnych, czy rudymentarnych rozważań. Stosunkowo mało jest w niej również odwołań do poprzedników, Soboru, Pisma Świętego, czy tradycji Kościoła. Większość przypisów odnosi się do wcześniejszych wystąpień Franciszka. – Jest to...

Najważniejsza polityka [POWĘSKI NA NIEDZIELĘ]

MP | 4 Oct 2020 Wracamy dziś do motywu winnicy. Kilka tygodni temu już rozważaliśmy ten obraz. Dziś w zreformowanej liturgii inna jest o niej przypowieść i nawiązują do tego porównania prawie wszystkie czytania: najpierw lekcja z proroka Izajasza, potem Psalm 79/80 i na koniec Ewangelia.

Wspólnota Sant’Egidio – modlitwa, ubodzy, pokój

Redaktor | 25 Sep 2020 Modlitwa, troska o ubogich i zaangażowanie na rzecz pokoju – to najważniejsze wymiary zaangażowania Wspólnoty Sant’Egidio, którą papież Franciszek nazwał „Wspólnotą Trzech P” (od włoskich słów: “preghiera”, “poveri”, “pace” – modlitwa, ubodzy, pokój). W ostatnim czasie szczególną troską Sant’Egidio otacza uchodźców, m.in. poprzez ideę „korytarzy...