Przed Compiègne była Pszczyna

Redaktor | 10 Nov 2016 W listopadzie mija 100. rocznica oficjalnego, publicznego ogłoszenia proklamacji o utworzeniu państwa polskiego. Proklamacja, zwana czasem aktem dwóch cesarzy, powstała w wyniku spotkania cesarzy Austro-Węgier i Niemiec w pałacu Hochbergów w Pszczynie. Franciszek Józef I oraz Wilhelm II polecili odczytać swym generałom jej tekst jednocześnie w Lublinie i w Warszawie, w dniu 5 listopada...

Triumf renegata?

Redaktor | 4 Jul 2016 W czasie, gdy Berlin odbudowuje swe historyczne pałace i przymierza się do odrodzenia całego staromiejskiego kwartału, w Bydgoszczy powrócono do wymiany poglądów na temat kształtu odbudowy pierzei zachodniej Starego Rynku. W jej pierwotnym kształcie dominował kościół pw. św. Ignacego Loyoli.

Jak to ze chrztem było

Redaktor | 13 Apr 2016 Nie wszyscy Słowianie byli tak oddaleni od źródła ewangelizacji, jak Połabianie, Morawianie lub tym bardziej Polacy; Słowianie południowi, a zwłaszcza bałkańscy mieli w pobliżu patriarchat carogrodzki.

Polska jest monarchią

Redaktor | 1 Apr 2016 I to nie jest żaden żart primaaprilisowy! A jest tak dlatego, że równo 360 lat temu, 1 kwietnia 1656 Roku Pańskiego, po szwedzkim potopie, Król Polski, Jan II Kazimierz Waza, dokonał oficjalnie niezwykłego aktu.

Zabrali ojca i zaplombowali sklepy...

Redaktor | 31 Mar 2016 Mój ojciec Leopold Simon urodził się w październiku 1900 roku w rodzinie żydowskiej w Łęczycy. Był synem kupca Dawida i matki Estery z domu Frajdman. Ukończył w Łęczycy Szkołę Rabinacką, a w Żninie gimnazjum, gdzie w 1916 roku zdał egzamin dojrzałości.

Pamięć o powstańcach

Redaktor | 31 Dec 2015 Minęła kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zwycięskiego zrywu Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. W czasach, gdy chętniej świętuje się rocznice polskich klęsk, musimy pamiętać o tym wydarzeniu. Powstanie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. Bezpośrednią przyczyną była reakcja na demonstrację Niemców,...

Ostatni różaniec

Redaktor | 19 Oct 2015 Ostatnie Rozważanie Różańcowe Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki