Historia 28 Jun 2020 | Jarosław Aleksander
Piotra i Pawła – święto 29 czerwca

Ołtarz główny kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Bydgoszczy/fot.arch

Święto apostołów Piotra i Pawła obchodzimy w tym dniu wspólnie w kościele na wschodzie i zachodzie. Powszechnie uznaną ten dzień za datę ich męczeńskiej śmierci.

 

Święto znajduje się w kalendarzu liturgicznym wspólnie dla obu apostołów z dwóch względów. Poza jednakową datą śmierci, chodziło o podkreślenie, że obaj byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Tam też znajdują się ich relikwie.

Data śmierci może być dyskusyjna. Źródła nie potwierdzają jej ale dla tego okresu powszechne jest istnienie dat uświęconych przez tradycję a nie dowody.

Losy obu świętych znamy z kart ewangelii, ich listy są najważniejszymi świadectwami narodzin kościoła. Mniej znane są początki ich kultu.

Początkiem kultu św. Piotra była jego męczeńska śmierć. Jak podaje Orygenes, Piotr na własną prośbę został ukrzyżowany głową w dół jako niegodny śmierci na podobieństwo Chrystusa.

Jego kult podobnie jak chrześcijaństwo w Rzymie szybko rozkwitał. Już cesarz Konstantyn Wielki wybudował nad jego grobem Bazylikę (św. Piotra), symbolicznie opierając na nim konstrukcję kościoła powszechnego.

Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, budowana została w latach 1506-1629. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa.

W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach Bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono pod konfesją (pod głównym ołtarzem Bazyliki) grób św. Piotra.

Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 67 roku. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie jest znany dzień jego śmierci. Za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny. W roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.

W Bydgoszczy kościół pod ich wezwaniem znajduje się na pl. Wolności.

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie