Historia 15 Jul 2020 | Redaktor
Matki Bożej z Góry Karmel - 16 lipca

fot. arch.KB

16 lipca Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Objawienia, które otrzymał w 1251 roku święty Szymon Stock, zapoczątkowały istnienie niezwykłego ruchu, który skupia miliony ludzi na całym świecie.

16 lipca Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Objawienia, które otrzymał w 1251 roku święty Szymon Stoc.


Święty Szymon Stock urodził się w 1165r w zamku Harford w hrabstwie Kent w Anglii. Jego rodzice byli głęboko wierzący i długo modlili się o upragnione potomstwo. Od najmłodszych lat był otoczony modlitwą i miłością. Był świetnym uczniem i osiągał wybitne wyniki w nauce. W wieku 12 lat opuścił dom rodzinny i znalazł schronienie w lesie. Żył 20 lat jako pustelnik, poświęcając się modlitwie i pokucie. Po tym okresie, wiedziony głosem Maryi, odbył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Do Zakonu Karmelitów przystąpił po ich przybyciu do Anglii w 1213r i przyczynił się do szybkiego rozwoju zakonu w następnych latach.


Gdy zakon karmelitański zmagał się z licznymi prześladowaniami, Szymon Stock gorliwie modlił się do Matki Bożej o opatrzność i prowadzenie wspólnoty zakonnej w ciężkich chwilach. 16 lipca 1251 roku podczas modlitwy przemówiła do niego Maryja -Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa – mówiła - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Szymon Stock niezwłocznie rozpowszechnił Maryjne orędzie wśród Karmelitów, a łaski obiecane przez Maryję jej czcicielom doprowadziły do rozszerzenia ruchu szkaplerznego i zawierzenia Maryi także wśród świeckich. Szybkie rozpowszechnienie wieści o niezwykłym szkaplerzu, a także liczne cuda związane z jego kultem doprowadziły do ustania prześladowań Karmelitów.


Przekazując szkaplerz, Maryja zadeklarowała, że przyjęcie go i całkowite zawierzenie Matce Bożej, niesie ze sobą obietnice szczególnej opieki w niebezpieczeństwach życia oraz szczęśliwej śmierci i zachowania od wiecznego potępienia. W późniejszych latach do tych obietnic dołączono tzw. przywilej sobotni, według którego Maryja w pierwszą sobotę po śmierci uwolni z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.


Szkaplerz w zakonie Karmelitańskim ma formę brązowej szaty zakładanej na habit, natomiast wśród osób świeckich przybiera formę płóciennych medalików z wizerunkiem Matki Bożej oraz Jezusa, lub medalika szkaplerznego z Matką Bożą Szkaplerzną na awersie i Sercem Jezusa na rewersie.


Na pamiątkę objawienia z 1251 roku, 16 lipca Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel. W bydgoskiej parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel o godzinie 18:00 odbędzie się w związku z tym wspomnieniem Msza Święta odpustowa, pod przewodnictwem o. Jerzego Gugały. Tego dnia chętni podczas specjalnego obrzędu przyjmą na siebie szkaplerz, zawierzając życie opatrzności Maryi.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor