Historia 23 Aug 2020 | Jarosław Aleksander
Św. Bartłomiej. Apostoł który dotarł do Polski

graf. JT/YT

O Bartłomieju wiemy bardzo mało. Wspominają o nim Ewangeliści a także Dzieje Apostolskie (jako Natanael). Dość dobrze znany jest opis jego męczeństwa choć i tu brak dowodów jednoznacznych. Jedno wiemy na pewno. Za jego wstawiennictwem dokonują się liczne cuda a kult Bartłomieja rozwija się (od 2015 r. jego relikwie znajdują się w Polsce) przynosząc owoce duchowe.

 

Bartłomieja spotykamy w Ewangeliach Mateusza (Mt 10, 3 BT), Marka (Mk 3, 18), Łukasza (Łk 6, 14), a także Dziejach Apostolskich (Dz 1, 13), gdzie odnajduje się go w postaci Natanaela (Jan 1, 45-51; 21,2). Wspominają o nim także rozproszone apokryfy.

 

Według nielicznych źródeł miał on głosić Słowo Boże w Armenii, Indiach, Etiopii. Swoją działalność przypłacił męczeńską śmiercią w mieście Albanopolis (Emanstahat) w Armenii gdzie obdarto go ze skóry, powieszono na krzyżu i ścięto.

 

To właśnie spektakularne męczeństwo utrwaliło jego postać w tradycji Kościoła i rozwijających się do dziś kultach. W 2015 roku relikwie tego Apostoła trafiły do Piekar Śląskich (Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej). W ten sposób Apostoł symbolicznie kontynuuje swoje dzieło Ewangelizacyjne.

 

Jest patronem wielu rzemieślników a w szczególności bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy i rolników.

 

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie