Historia 19 Aug 2020 | BR
Niestrudzony misjonarz - św. Jan Eudes

fot. zielonyzeszyt1977.pl

Św. Jan Eudes urodził się na początku XVII wieku we Francji. Mimo że pochodził z rodziny wieśniaczej, bardzo szybko opanował język łaciński. Wstąpił do zgromadzenia "Oratorium Jezusa" gdzie przyjął święcenia kapłańskie.

Przez 44 lata głosił rekolekcje, misje, słowo Boże z okazji odpustów i świąt. Nauczał katechizmu dzieci, dorosłych, wieśniaków i mieszczan. Co roku odbywał kilka misji trwających 1-2 miesięcy. Odbył ich w sumie aż 110. Wystąpił z Oratorium i postanowił założyć własne zgromadzenie misyjne (eudystów). Szerzył cześć dla Serca Jezusa i Maryi i włożył duży wkład w rozpowszechnianie tych nabożeństw.

 

Założył nowe seminaria duchowne m.in. w Lisieux (1653), w Evreux (1667) i w Rennes (1670). Utworzył także żeński zakon mający na celu opiekę nad zdemoralizowanymi dziewczętami, pod nazwą Sióstr Matki Bożej od Miłości. Napisał kilka dzieł teologicznych m.in. Katechizm misyjny, Kontrakt człowieka z Bogiem przez Chrzest święty,  Dobry spowiednik oraz wydane pośmiertnie "Przedziwne Serce Najświętszej Matki Bożej".

 

Ogromną wagę przykładał do szerzenia nabożeństw i czci ku Sercu Jezusa i Sercu Maryi. Otrzymał zezwolenie na obchodzenie święta Serca Jezusa (20 października) i Serca Maryi (8 lutego) w niektórych diecezjach. Do klasztorów wprowadził pozdrowienie: "Zdrowaś, Serce Najświętsze! Zdrowaś, Najukochańsze Serce Jezusa i Maryi!" W 1650 roku założył bractwo Serca Jezusa i Maryi. W Coutance za jego przyczyną powstał pierwszy kościół ku czci Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Zmarł 19 sierpnia 1680 r. Kanonizował go papież Pius XI w 1925 roku.

 

Na podstawie: brewiarz.katolik.pl

 

BR

BR Autor

Redaktor