Felieton 30 Apr 13:04 | MP
Znać Jego głos… [FELIETON]

Bartolomé Esteban Murillo, Dobry pasterz

Tak sobie myślę o dzisiejszej ewangelii czytanej w liturgii zreformowanej.

„Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych” (J 10,1 nn). Jeżeli Zbawiciel tak stawia sprawę, to znaczy, że w tej przypowieści ukryte jest też pewne zadanie, nie tylko dla pasterzy — to oczywiste — ale również dla owiec. Mamy znać Jego głos. Żeby nie pójść za obcym, który wdarł się inną drogą

MP

MP Autor

Maksymilian Powęski