Święty Dionizy, biskup i męczennik - patron dnia (8.04)

Redaktor | 8 Apr 2021 Patron dnia 8.04 - Informacje o św. Dionizym czerpiemy z pism Euzebiusza z Cezarei oraz św. Hieronima. Ten pierwszy chwali wielką pobożność i gorliwość pasterza św. Dionizego. Według Euzebiusza, Dionizy miał zostawił osiem bardzo ważnych listów do różnych biskupów kościoła. św. Dionizy przedstawiany jest w stroju biskupim z księgą w ręku lub z palmą, we wczesnej...

Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter - patron dnia (7.04)

Redaktor | 7 Apr 2021 Patron dnia 7.04. - Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiterurodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims w wielodzietnej rodzinie, był książęcej najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Po stracie rodziców, aby zająć się rodzeństwem przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium. Po dwóch latach wznowił naukę. Mając 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po...

Święty Wilhelm z Paryża, opat - patron dnia (6.04)

Redaktor | 6 Apr 2021 Patron dnia 6.04. - Wilhelm urodził się w Paryżu we Francji w latach ok. 1122/1123 r. w paryskiej rodzinie szlacheckiej. Krótko po otrzymaniu święceń subdiakonatu, został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont, jednak jego nazbyt przykładne życie nie podobało się innym kanonikom, którzy próbowali pozbyć się go ze swego grona. Po przyjęciu święceń diakonatu, Wilhelm...

Historie mniej znane związane ze śmiercią Chrystusa na krzyżu - św. Dobry Łotr Dyzma

Redaktor | 5 Apr 2021 Kim był Dobry Łotr Dyzma ((Dyzmas, Demas albo Titus). Dyzma jest przywoływany we wszystkich czterech Ewangeliach, gdzie znajduje się wzmianka o dwóch ludziach ukrzyżowanych wraz z Jezusem. Istnieją w nich jednak pewne rozbieżności. I tak w Ewangelii św. Mateusza obaj skazani mieli lżyć Chrystusa, jednak bardziej szczegółowo o Dobrym Łotrze wspomina tylko św. Łukasz...

Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter - patron dnia (5.04)

Redaktor | 5 Apr 2021 5.04. - Wincenty Ferreriusz, urodził się w Hiszpanii w roku 1350 w mieście Walencja. studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie w której uzyskał tytuł doktora. Jako doktor, i pedagog, podjął się najpierw nauczania filozofii i teologii, zajmował się także sprawami państwowymi jak i kościelnymi podjętymi na polecenie legata papieskiego kardynała...

Święty Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (4.04)

Redaktor | 4 Apr 2021 Patron dnia 3.04. - Św. Izydor urodził się w Hiszpanii w roku 560 r. w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcja. Pochodził z uświęconej rodziny, która wydała Kościołowi, to aż niewiarygodne, prawdziwy zastęp świętych - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św. Izydora, oraz św. Florentynę - ich siostrę.

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja

Redaktor | 3 Apr 2021 Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, siostrom i braciom w wierze, wszystkim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom, portalu i gazety Katolicka.Bydgoszcz.pl, pragniemy złożyć życzenia Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Święty Ryszard de Wyche, biskup - patron dnia (3.04)

Redaktor | 3 Apr 2021 Patron dnia 3.04. Ryszard de Wyche urodził się w 1197 r. w miejscowości Wych (obecnie Droitwich) w Anglii). Już jako młodzieniec, z powodów rodzinnych musiał zająć się administrowanie majątkiem rodzinnym. Nie chciał się żenić, i mimo rozlicznych propozycji odrzucił stan małżeński a po uporządkowaniu stanu majątkowego udał się na studia do Oxfordu. Po ukończeniu Oxfordu,...

Misterium Męki Pańskiej w Polskim Radiu PiK

mk | 2 Apr 2021 „Jestem z wami” to tytuł XX Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci. Z powodu pandemii przybrało formę słuchowiska, które zaprezentowano w parafiach diecezji bydgoskiej. W Wielką Sobotę będzie je można usłyszeć w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw.

Święty Franciszek z Paoli, pustelnik - patron dnia (2.04)

Redaktor | 2 Apr 2021 Rodzice wymodlili sobie syna za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu. Dziękczynili mu od początku nadając mu imię Franciszka. Modląc się o syna złożyli ślub, kiedy się narodził zadośćuczynili temu, oddając go w wieku zaledwie 12 lat do klasztoru franciszkanów,

Święty Noniusz Alwarez Pereira, zakonnik - patron dnia (1.04)

Redaktor | 1 Apr 2021 Święty Noniusz Alwarez Pereira, po śmierci żony w 1423 r., porzucił swoje dotychczasowe życie i wstąpił do zakonu karmelitów w Lizbonie, którego budowę wcześniej ufundował. W zakonie przyjął imię Noniusza od Świętej Maryi. Nuniusz zasłynął z gorliwej modlitwy, ascetycznego życia, praktyk pokutnych i gorliwego oddania się Maryi. Patron dnia (1.04)

100. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Redaktor | 31 Mar 2021 Józef Katarzyniec, od dziecięcych lat „był dla rodziców istną pociechą”, był zawsze posłuszny i bardzo pracowity, a przy tym skromny i nad wyraz pobożny. Pasał gęsi i krowy, modląc się i śpiewając przy tym pieśni pełne ducha lub odmawiając różaniec, który już jako 5 letnie dziecko znał na pamięć, przebywając w grupie dziecięcych pastuszków apostołował wśród...

Święty Beniamin, diakon i męczennik - patron dnia (31.03)

Redaktor | 31 Mar 2021 Święty Beniamin, diakon i męczennik, trafił do więzienia podczas prześladowań chrześcijan w Persji w latach 420-422, Po dwóch latach cierpień, Beniamin wyszedł na wolność ale pod warunkiem, że zaprzestanie on dalszego apostołowania. Jednak, Beniamin nie potrafił tego warunku dochować za co został publicznie stracony poprzez wbicie na pal. Patron dnia (31.03)