Wydarzenia 16 Jul 2023 | Redaktor
Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel Szkaplerz karmelitański - patronka dnia (16 lipiec)

Matka Boża Szkaplerzna. Autorstwa Pariztia - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7232177

Matka Boża Szkaplerzna, objawiająca się na Górze Karmel znana z tekstów Starego Testamentu, z historii proroka Eliasza, która objawiała się na górze Karmel - Patron dnia 16.07

Dzisiejszym patronem dnia jest Matka Boża Szkaplerzna, znana z tekstów Starego Testamentu, z historii proroka Eliasza, która objawiała się na górze Karmel. (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie  W Europie pojawili się prześladowani duchowi synowie Eliasza, który dotąd żyli na Karmelu. Spotkali się oni z niechęcią, jednakże Stolica Apostolska ułatwiała im zakładanie nowych klasztorów, doceniając ich umartwienia
Foto1. Matka Boża Szkaplerzna
Zakon najszybciej rozwijał sie w Anglii dzięki czcicielowi Maryi, św. Szymonowi Stockowi, który był szóstym generalnym przełożonym zakonu. Boża Rodzicielka objawiła mu się  w otoczeniu Aniołów w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., w czasie modlitwy w Cambridge. Wręczyła mu Ona brązową szatę, wypowiadając słowa:

Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. Podczas objawień papieżowi Janowi XXII, Maryja poleciła mu opiekę nad "jej zakonem" karmelitańskim. Ci, którzy mieli należeć do zakonu i wypełniać śluby, mieli dostać obfite łaski i zabiewienie. Wszyscy noszący szkaplerz mieli też być wybawieni z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Wielu papieży chwaliło tę formę czczenia Matki Boskiej i licznie uposażali je w odpusty. Razem wydali około 40 encyklik i pism traktujących na ten temat.
Szkaplerz karmelitański popularny stał się dzięki przekonaniu o wybiaweniu z czyśćca tych, którzy będa go nosić. Papieże tylko potwierdzali te wiarę, jako pierwszy zrobił to Paweł V w 1609 r., powtórzył je Benedykt XIV. Pius XII w liście do karmelitan z okazji 7000-lecia szkaplerza, także potwierdzał to przekonanie. Nie istnieją jednak oficjalne akty Stolicy Apostolskiej, które w pełni aprobują ten przywilej, nie mówią o nim także stare karmelitańskie źródła. Pierwsza wiadomość o objawieniu szkaplerze pojawiła się dopiero w 1430 r. 

Matka Boża Szkaplerzna.
Obraz na płótnie
Matkę Boską często niegdyś czczono poprzez nabożeństwo szkaplerza,a do dziś jeszcze dzisiaj można spotkać wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka. Miejsca te zasłynęły cudami i stały się miejscami pątniczymi, a niektóre koronowane były koronami papieskimi. Dziś szkaplerz wygodny jest do noszenia, można go też zastąpić medalikiem. Noszenie ich powiększają nabożenstwu ku Najświętszej Maryi Pannie.

Wszyscy polscy królowie, zaczynając od Władysława Jagiełły i św. Jadwigi, oraz wielu europejskich władców nosiło szkaplerz. Święci spoza Karmelu, tacy jak Jan Bosko, Maksymilian Kolbe czy Wincenty a Paulo także go nosiło. Matka Boska podczas objawień w Lourdes i Fatimie ukazywała się w szkaplerzu i wyrażała wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór karmelitańskiego szkaplerza powstawały też inne, ale ten był najpowszechniejszy. Jan Paweł II od wieku 10 lat do śmierci nosił szkaplerz.
Karmelici obchodzili swięto Matki Bożej z Góry Karmel od XIV w., a Benedykt XIII zatwierdził je dla całego Kościoła. W Polsce nosi ono nazwę Matki Bożej Szkaplerznej.

Szkaplerz karmelitańskiSzkaplerz niegdyś był wierzchnią szatą używaną przez mnichów, by nie brudzić habitu, pełnił rolę niejako fartucha. Pisano o nim już w kanonie 55 dotyczącym ubrania i obuwia braci św. Benedykta. Dawne zakony do dzisiaj noszą szkaplerz, współcześnie rozumiany jest jako strój, który oznacza przynależność do danego zakonu.
Wyróżnia się takie szkaplerze jak: brunatny - karmelitański (w. XIII); czarny - serwitów (w. XIV), od roku 1860 kamilianów; biały - trynitarzy, mercedariuszy, dominikanów (w. XIV), Niepokalanego Serca Maryi (od roku 1900); niebieski - teatynów (od roku 1617) i Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX); czerwony - męki Pańskiej; fioletowy - lazarystów (1847) i żółty - św. Józefa (w. XIX).
 
Z biegiem lat zamieniono go na dwa małe kawałki płótna z naniesionym odpowiednim wizerunkiem. Noszono go w ten sposób, że jedno płótno było na plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a druga na piersi. Szkaplerze do dzisiaj są w takiej formie.  Można zastąpić go medalikiem szkaplerznym, zgodnie z zezwoleniem Piusa X z 1910 r.
Na medaliku z jednej strony musi być umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a z drugiej - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szkaplerze i medaliki muszą być poświęcone według odpowiedniego obrzędu.

Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 16.07.
 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium 16. 07. 

W Kordobie, w Hiszpanii - św. Syzenanda, męczennika. Zginął w roku 851. Jego wspomnienie przekazał nam w swym Memoriale Sanctorum św. Eulogiusz, który sam został naśladowcą czczonych przez siebie męczenników.

oraz:

św. Atenogena, biskupa Sebasty i męczennika (+ III/IV w.); św. Eustachego, biskupa (+ ok. 338); św. Fausta, męczennika (+ III w.); św. Rajneldy, dziewicy i męczennicy we Francji (+ 680)
Źródła:

Foto główne i Foto1. Matka Boża Szkaplerzna. Autorstwa Pariztia - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7232177

Foto  2
. Matka Boża Szkaplerzna. Autorstwa Balzico - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=2139938
 
Foto 3.  Szkaplerz Maryjny. Źródło Brewiarz.pl
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia
 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor