„Czym chłodna woda na pustyni w południowej porze, tym jałmużna w ODPOWIEDNIM czasie”. Pomoc charytatywna Caritas Zamościa w czasie wojny.

Redaktor | 2 Jul 15:52 Motto Zamościa brzmi „Miasto doskonale”. Nawiązuje to do ścisle określanego projektu miasta nakreślonego przez jego założyciela, hetmana Jana Zamojskiego. Nawet kościół kolegiacki Zmartwychwstania Pańskiego był zaprojektowany tak, by mógł pomieścić dokładnie wszystkich ówczesnych mieszkańców katolickiego wyznania. Stąd działania pomocowe Zamojskiego Caritas są...

Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - patron dnia (01 lipiec)

Redaktor | 1 Jul 06:35 Zanim nastała reforma kalendarza liturgicznego na Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie to święto w Kościele powszechnym zostało złączone z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - patron dnia 1.07

Ewangelia na każdy dzień (30 czerwiec)

Redaktor | 30 Jun 06:32 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 czerwca. (Mt 8, 17) Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby.

Ewangelia na każdy dzień (28 czerwiec)

Redaktor | 28 Jun 06:36 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 czerwca. (J 15,4.5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.