Święty Marcin I, papież i męczennik - patron dnia (12.04)

Redaktor | 13 Apr 07:33 Córko, w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój Syn, bardzo cię ukochał i pragnie dać ci dowód swojej szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja ci będę Matką. Czy chcesz mi się okazać prawdziwą córką?» Patronka dnia 12.04.

Święty Zenon z Werony, biskup - patron dnia (12.04)

Redaktor | 12 Apr 09:30 Jej prawej ręce stał Anioł Stróż. Kochająca Matka nakazała mi wzbudzić żal serdeczny za grzechy, a gdy to uczyniłam, zwróciła się do mnie ze słowami: «Córko, w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój Syn, bardzo cię ukochał i pragnie dać ci dowód swojej szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja ci będę Matką. Czy chcesz mi się okazać...

Święta Gemma Galgani, dziewica - patron dnia (11.04)

Redaktor | 11 Apr 12:05 Dnia 8 czerwca 1899 r., w wigilię święta Serca Pana Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów. Sama tak tak to opisała: "Był wieczór, ogarnął mnie ogromny żal za grzechy, jakiego dotąd nie odczuwałam. Uświadomiłam sobie równocześnie wszystkie cierpienia, jakie Pan Jezus poniósł dla mego zbawienia. I oto znalazłam się w obecności mej Matki. Po Jej prawej ręce stał Anioł...

Święty Fulbert z Chartres, biskup - patron dnia (10.04)

Redaktor | 10 Apr 11:21 Fulbert urodził się w 960 r. w Poitiers pochodził z ubogiej rodziny. Nauki pobierał w szkole katedralnej w Reims. Mistrzem Fulberta był Gerbert, przyszły papież Sylwester II. Fulbert przybył do Chartres około 990 r. Fulbert jako biskup, był nad wyraz aktywny we wielu dziedzinach życia kościelnego, publicznego i kulturalnego. W krótkim czasie zyskał sobie grono przyjaciół, i...

Święty Gaucheriusz, prezbiter - patron dnia (9.04)

Redaktor | 9 Apr 07:12 Patron dnia 8.04 - Św. Gaucheriusz (Walter) urodził się w Meulan-sur-Seine we Francji. Gaucheriusz otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie oraz jak to drzewiej bywało, również wykształcenie klasyczne . Walter, kiedy przyjął święcenia kapłańskie, poczuł przy tym powołanie do życia pustelniczego. Aby to powołanie zrealizować, porzucił świat i wraz z przyjacielem...

Święty Dionizy, biskup i męczennik - patron dnia (8.04)

Redaktor | 8 Apr 11:19 Patron dnia 8.04 - Informacje o św. Dionizym czerpiemy z pism Euzebiusza z Cezarei oraz św. Hieronima. Ten pierwszy chwali wielką pobożność i gorliwość pasterza św. Dionizego. Według Euzebiusza, Dionizy miał zostawił osiem bardzo ważnych listów do różnych biskupów kościoła. św. Dionizy przedstawiany jest w stroju biskupim z księgą w ręku lub z palmą, we wczesnej...

Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter - patron dnia (7.04)

Redaktor | 7 Apr 07:46 Patron dnia 7.04. - Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiterurodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims w wielodzietnej rodzinie, był książęcej najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Po stracie rodziców, aby zająć się rodzeństwem przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium. Po dwóch latach wznowił naukę. Mając 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po...

Święty Wilhelm z Paryża, opat - patron dnia (6.04)

Redaktor | 6 Apr 08:54 Patron dnia 6.04. - Wilhelm urodził się w Paryżu we Francji w latach ok. 1122/1123 r. w paryskiej rodzinie szlacheckiej. Krótko po otrzymaniu święceń subdiakonatu, został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont, jednak jego nazbyt przykładne życie nie podobało się innym kanonikom, którzy próbowali pozbyć się go ze swego grona. Po przyjęciu święceń diakonatu, Wilhelm...

Historie mniej znane związane ze śmiercią Chrystusa na krzyżu - św. Dobry Łotr Dyzma

Redaktor | 5 Apr 13:15 Kim był Dobry Łotr Dyzma ((Dyzmas, Demas albo Titus). Dyzma jest przywoływany we wszystkich czterech Ewangeliach, gdzie znajduje się wzmianka o dwóch ludziach ukrzyżowanych wraz z Jezusem. Istnieją w nich jednak pewne rozbieżności. I tak w Ewangelii św. Mateusza obaj skazani mieli lżyć Chrystusa, jednak bardziej szczegółowo o Dobrym Łotrze wspomina tylko św. Łukasz...

Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter - patron dnia (5.04)

Redaktor | 5 Apr 10:17 5.04. - Wincenty Ferreriusz, urodził się w Hiszpanii w roku 1350 w mieście Walencja. studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie w której uzyskał tytuł doktora. Jako doktor, i pedagog, podjął się najpierw nauczania filozofii i teologii, zajmował się także sprawami państwowymi jak i kościelnymi podjętymi na polecenie legata papieskiego kardynała...

Święty Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (4.04)

Redaktor | 4 Apr 09:03 Patron dnia 3.04. - Św. Izydor urodził się w Hiszpanii w roku 560 r. w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcja. Pochodził z uświęconej rodziny, która wydała Kościołowi, to aż niewiarygodne, prawdziwy zastęp świętych - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św. Izydora, oraz św. Florentynę - ich siostrę.

Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja

Redaktor | 3 Apr 22:01 Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, siostrom i braciom w wierze, wszystkim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom, portalu i gazety Katolicka.Bydgoszcz.pl, pragniemy złożyć życzenia Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Święty Ryszard de Wyche, biskup - patron dnia (3.04)

Redaktor | 3 Apr 09:10 Patron dnia 3.04. Ryszard de Wyche urodził się w 1197 r. w miejscowości Wych (obecnie Droitwich) w Anglii). Już jako młodzieniec, z powodów rodzinnych musiał zająć się administrowanie majątkiem rodzinnym. Nie chciał się żenić, i mimo rozlicznych propozycji odrzucił stan małżeński a po uporządkowaniu stanu majątkowego udał się na studia do Oxfordu. Po ukończeniu Oxfordu,...