Ewangelia na dziś (19.12)

Redaktor | 19 Dec 09:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 grudnia. (Łk 1,38) Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.

Ewangelia na dziś (18.12)

Redaktor | 18 Dec 07:21 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 grudnia. Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Ewangelia na dziś (17.12)

Redaktor | 17 Dec 07:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 grudnia. Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Ewangelia na dziś (16.12)

Redaktor | 16 Dec 08:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 grudnia. (Łk 3, 4c. 6) Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Ewangelia na dziś (15.12)

Redaktor | 15 Dec 13:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 grudnia. (Iz 40, 9-10) Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny, oto Pan Bóg przyjdzie z mocą.

Ewangelia na dziś (14.12)

Redaktor | 14 Dec 07:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 grudnia. Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu.

Ewangelia na dziś (13.12)

Redaktor | 13 Dec 06:54 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 grudnia. (Ps 85,8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ewangelia na dziś (11.12)

Redaktor | 11 Dec 07:42 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 grudnia. (Łk 3,4.6) Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Ewangelia na dziś (10.12)

Redaktor | 10 Dec 08:43 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 grudnia. Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie mu na spotkanie.

Ewangelia na dziś (09.12)

Redaktor | 8 Dec 07:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 grudnia. Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Ewangelia na dziś (08.12)

Redaktor | 8 Dec 07:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 grudnia. (Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia na dziś (07.12)

Redaktor | 7 Dec 07:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 grudnia. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

Ewangelia na dziś (06.12)

Redaktor | 6 Dec 08:00 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 grudnia. Oto przyjdzie Król, Pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Ewangelia na dziś (05.12)

Redaktor | 5 Dec 06:41 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 grudnia. (Łk 3,4.6) Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Ewangelia na dziś (04.12)

Redaktor | 4 Dec 07:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 grudnia. (Iz 33,22) Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.