Ewangelia na każdy dzień (09.07)

Redaktor | 9 Jul 07:19 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 lipca. (1 P 4, 14) Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa

Ewangelia na każdy dzień (08.07)

Redaktor | 8 Jul 06:03 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 lipca. (J 14,26) Duch Święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Ewangelia na każdy dzień (07.07)

Redaktor | 7 Jul 06:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 lipca. (Mk 1,15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (06.07)

Redaktor | 6 Jul 06:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 lipca. (Mk 1,15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (05.07)

Redaktor | 5 Jul 06:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 lipca. (Mt 4,23) Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Ewangelia na każdy dzień (04.07)

Redaktor | 4 Jul 06:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 lipca. (2 Tm 1,10b) Naszego Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię

Ewangelia na każdy dzień (03.07)

Redaktor | 3 Jul 06:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 lipca. (Kol 3,15a.16a) Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.

Ewangelia na każdy dzień (02.07)

Redaktor | 2 Jul 05:47 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 lipca. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (01.07)

Redaktor | 1 Jul 06:25 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 lipca. (Mt 11, 28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Ewangelia na każdy dzień (30.06)

Redaktor | 30 Jun 06:32 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 czerwca. (2 Kor 5,19) W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

Ewangelia na każdy dzień (29.06)

Redaktor | 29 Jun 06:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 czerwca. (Mt 16,18) Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

Ewangelia na każdy dzień (28.06)

Redaktor | 28 Jun 06:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 czerwca. (Ps 130,5) Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.

Ewangelia na każdy dzień (27.06)

Redaktor | 27 Jun 05:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 czerwca. (Ps 95 (94), 8a. 7d) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na każdy dzień (26.06)

Redaktor | 26 Jun 07:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 czerwca. (1 Sm 3,9; J 6,68b) Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (25.06)

Redaktor | 25 Jun 06:16 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 czerwca. (Łk 2, 19) Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.