Ewangelia na dziś (24.08)

Redaktor | 24 Aug 06:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 sierpnia. (J 1, 49b) Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.

Ewangelia na dziś (23.08)

Redaktor | 23 Aug 04:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 sierpnia. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na dziś (22.08)

Redaktor | 22 Aug 06:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 sierpnia. (Por. J 6, 63c. 68c) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na dziś (21.08)

Redaktor | 21 Aug 05:53 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 sierpnia. (Mt 23, 9b. 10b) Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Ewangelia na dziś (20.08)

Redaktor | 20 Aug 06:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 sierpnia. (Ps 25 (24), 4b. 5a) Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń.

Ewangelia na dziś (19.08)

Redaktor | 19 Aug 06:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 sierpnia. (Ps 95 (94), 8a. 7d) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na dziś (18.08)

Redaktor | 18 Aug 07:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 sierpnia. (Hbr 4, 12) Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia na dziś (17.08)

Redaktor | 17 Aug 04:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 sierpnia. (2 Kor 8, 9) Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Ewangelia na dziś (16.08)

Redaktor | 16 Aug 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 sierpnia. (Mt 5, 3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia na dziś (15.08)

Redaktor | 15 Aug 06:47 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 sierpnia. Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów.

Ewangelia na dziś (14.08)

Redaktor | 14 Aug 05:55 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 sierpnia. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na dziś (13.08)

Redaktor | 13 Aug 06:03 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 sierpnia. (1 Tes 2, 13) Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Ewangelia na dziś (12.08)

Redaktor | 12 Aug 09:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 sierpnia. (Ps 119 (118), 135) Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.

Ewangelia na dziś (11.08)

Redaktor | 11 Aug 06:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 sierpnia. (J 12, 25) Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Ewangelia na dziś (10.08)

Redaktor | 10 Aug 07:54 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 sierpnia. (J 12, 26) Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.