Ewangelia na dziś (26.05)

Redaktor | 26 May 05:54 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 maja. (Mk 10, 45) Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyći dać swoje życie jako okup za wielu.

Ewangelia na dziś (25.05)

Redaktor | 25 May 04:55 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 maja. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na dziś (24.05)

Redaktor | 24 May 04:41 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 maja. (Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia na dziś (23.05)

Redaktor | 23 May 06:01 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 maja. (J 15, 26-27; 16, 12-15) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.."

Ewangelia na dziś (22.05)

Redaktor | 22 May 06:29 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 maja. (J 16,7.13) Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy

Ewangelia na dziś (21.05)

Redaktor | 21 May 04:32 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 maja. (J 14,26) Duch święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Ewangelia na dziś (20.05)

Redaktor | 20 May 05:59 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 maja. (J 17,21) Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Ewangelia na dziś (19.05)

Redaktor | 19 May 04:45 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 maja. (J 17,21) Słowo Twoje, Panie jest prawdą, uświęć ich w prawdzie

Ewangelia na dziś (18.05)

Redaktor | 18 May 05:55 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 maja. (J 14,16) Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze.

Ewangelia na dziś (17.05)

Redaktor | 17 May 04:45 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 maja. (Kol 3,1) Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Ewangelia na dziś (16.05)

Redaktor | 16 May 06:43 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 maja. (Mk 16, 15-20) "Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.|"

Ewangelia na dziś (15.05)

Redaktor | 15 May 05:59 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 maja. (J 16,23b-28) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna..."

Ewangelia na dziś (14.05)

Redaktor | 14 May 05:00 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 maja. (J 15,16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili

Ewangelia na dziś (13.05)

Redaktor | 13 May 04:45 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 maja. (J 14, 18) Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze.

Ewangelia na dziś (12.05)

Redaktor | 12 May 04:36 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 maja. (J 14,16) Ja zaś będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze.