Ewangelia na każdy dzień (17 czerwca)

Redaktor | 17 Jun 06:31 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 czerwca. (Ps 119 (118), 105) Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce.

Ewangelia na każdy dzień (16 czerwca)

Redaktor | 16 Jun 08:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 czerwca. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (15 czerwca)

Redaktor | 15 Jun 05:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 czerwca. (Ps 119, 36a. 29b) Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Ewangelia na każdy dzień (14 czerwca)

Redaktor | 14 Jun 07:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 czerwca. (Flp 2, 15d. 16a) Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

Ewangelia na każdy dzień (13 czerwca)

Redaktor | 13 Jun 05:52 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 czerwca. (J 13, 34) Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia na każdy dzień (12 czerwca)

Redaktor | 12 Jun 05:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 czerwca. (Ps 25 (24), 4b. 5a) Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń.

Ewangelia na każdy dzień (11 czerwca)

Redaktor | 11 Jun 05:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 czerwca. (Mt 28, 19a. 20b) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia na każdy dzień (10 czerwca)

Redaktor | 10 Jun 06:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 czerwca. (Mt 5, 12a) Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Ewangelia na każdy dzień (8 czerwca)

Redaktor | 8 Jun 05:25 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 czerwca. (Łk 2, 19) Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Ewangelia na każdy dzień (7 czerwca)

Redaktor | 7 Jun 06:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 czerwca. (Mt 11, 29ab) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.

Ewangelia na każdy dzień (6 czerwca)

Redaktor | 6 Jun 05:48 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 czerwca. (2 Tm 1, 10b) Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (5 czerwca)

Redaktor | 5 Jun 05:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 czerwca. (J 11, 25a. 26) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (4 czerwca)

Redaktor | 4 Jun 05:43 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 czerwca. (Ef 1, 17-18) Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Ewangelia na każdy dzień (3 czerwca)

Redaktor | 3 Jun 06:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 czerwca. (Ap 1, 5) Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych; umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów.

Ewangelia na każdy dzień (2 czerwca)

Redaktor | 2 Jun 06:59 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 czerwca. (J 17, 17ba) Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie