Ewangelia na każdy dzień (10 wrzesień)

Redaktor | 10 Sep 06:18 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 września. (2 Kor 5, 19) W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

Ewangelia na każdy dzień (9 wrzesień)

Redaktor | 9 Sep 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 września. (J 14,6) Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (8 wrzesień)

Redaktor | 8 Sep 05:52 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 września. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

Ewangelia na każdy dzień (7 wrzesień)

Redaktor | 7 Sep 06:31 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 września. (Mt 4,19) Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Ewangelia na każdy dzień (6 wrzesień)

Redaktor | 6 Sep 06:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 września. (Łk 4,18) Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Ewangelia na każdy dzień (5 wrzesień)

Redaktor | 5 Sep 07:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 września. (Łk 7,16) Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia na każdy dzień (4 wrzesień)

Redaktor | 4 Sep 07:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 września. (Łk 4,18) Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Ewangelia na każdy dzień (3 wrzesień)

Redaktor | 3 Sep 06:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 września. (Ef 1, 17-18) Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Ewangelia na każdy dzień (2 wrzesień)

Redaktor | 2 Sep 03:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 września. (J 13, 34) Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia na każdy dzień (1 wrzesień)

Redaktor | 1 Sep 06:36 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 września. (Łk 21, 36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na każdy dzień (31 sierpień)

Redaktor | 31 Aug 06:41 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 31 sierpnia. (Mt 24, 42a. 44) Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia na każdy dzień (30 sierpień)

Redaktor | 30 Aug 06:25 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 sierpnia. (1 J 2, 5) Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia na każdy dzień (29 sierpień)

Redaktor | 29 Aug 07:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 sierpnia. (Mt 5, 10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Ewangelia na każdy dzień (28 sierpień)

Redaktor | 28 Aug 08:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 sierpnia. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (27 sierpień)

Redaktor | 27 Aug 07:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 sierpnia. (Mt 16, 18) Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.