Ewangelia na każdy dzień (10.03)

Redaktor | 10 Mar 07:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 marca. (J 3, 16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Ewangelia na każdy dzień (09.03)

Redaktor | 9 Mar 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 marca. (Łk 8, 15) Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Ewangelia na każdy dzień (08.03)

Redaktor | 8 Mar 07:02 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 marca. (J 8, 12) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (07.03)

Redaktor | 7 Mar 07:21 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 marca. (Ez 18, 31ac) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Ewangelia na każdy dzień (06.03)

Redaktor | 6 Mar 07:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 marca. (J 6, 63c. 68c) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (05.03)

Redaktor | 5 Mar 07:18 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 marca. (Mt 17, 5) Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Ewangelia na każdy dzień (04.03)

Redaktor | 4 Mar 06:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 marca. (J 15, 16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Ewangelia na każdy dzień (03.03)

Redaktor | 3 Mar 06:55 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 marca. (Ez 18, 31ac) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Ewangelia na każdy dzień (02.03)

Redaktor | 2 Mar 07:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 marca. (Ps 51 (50), 12a. 14a) Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia.

Ewangelia na każdy dzień (01.03)

Redaktor | 1 Mar 07:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 marca. (Jl 2, 13bc) Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Ewangelia na każdy dzień (28.02)

Redaktor | 28 Feb 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 lutego. (Mt 4, 4b) Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.

Ewangelia na każdy dzień (27.02)

Redaktor | 27 Feb 07:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 lutego. (2 Kor 6, 2b) Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Ewangelia na każdy dzień (25.02)

Redaktor | 25 Feb 05:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 lutego. (Ez 33, 11) Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Ewangelia na każdy dzień (24.02)

Redaktor | 24 Feb 07:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 lutego. (Am 5, 14) Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.