Ewangelia na każdy dzień (16.11)

Redaktor | 16 Nov 07:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 listopada. (J 15,16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Ewangelia na każdy dzień (15.11)

Redaktor | 15 Nov 07:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 listopada. (1 J 4,10b) Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Ewangelia na każdy dzień (14.11)

Redaktor | 14 Nov 07:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 listopada. (J 8,12b) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (13.11)

Redaktor | 13 Nov 07:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 listopada. (Łk 21,28) Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (12.11)

Redaktor | 12 Nov 08:16 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 listopada. (2 Tes 2,14) Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ewangelia na każdy dzień (11.11)

Redaktor | 11 Nov 07:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 listopada. (Łk 21, 28bc) Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (10.11)

Redaktor | 10 Nov 07:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 listopada. (Łk 21,36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na każdy dzień (09.11)

Redaktor | 9 Nov 07:35 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 listopada. (2 Krn 7,16) Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (08.11)

Redaktor | 8 Nov 08:47 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 listopada. (J 14,23) Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Ewangelia na każdy dzień (07.11)

Redaktor | 7 Nov 07:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 listopada. (Flp 2,15-16) Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

Ewangelia na każdy dzień (06.11)

Redaktor | 6 Nov 08:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 listopada. (Ap 1,5-6) Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Ewangelia na każdy dzień (05.11)

Redaktor | 5 Nov 07:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 listopada. (2 Kor 8,9) Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Ewangelia na każdy dzień (04.11)

Redaktor | 4 Nov 06:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 listopada. (1 J 2,5) Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia na każdy dzień (03.11)

Redaktor | 3 Nov 05:26 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 listopada. (Mt 11,28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Ewangelia na każdy dzień (02.11)

Redaktor | 2 Nov 06:59 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 listopada. (Ap 1, 5-6) Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen