Ewangelia na dziś (12.01)

Redaktor | 12 Jan 07:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 stycznia. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na dziś (11.01)

Redaktor | 11 Jan 07:02 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 stycznia. (1 Tes 2, 13) Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Ewangelia na dziś (10.01)

Redaktor | 10 Jan 07:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 stycznia. (Mk 1, 15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na dziś (09.01)

Redaktor | 9 Jan 08:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 stycznia. (Łk 3, 16) Jan powiedział: "Idzie mocniejszy ode mnie; On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem".

Ewangelia na dziś (08.01)

Redaktor | 8 Jan 07:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 stycznia. (Łk 4,18-19) Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Ewangelia na dziś (07.01)

Redaktor | 7 Jan 06:31 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 stycznia. (Mt 4,23) Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Ewangelia na dziś (06.01)

Redaktor | 6 Jan 06:20 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 stycznia. (Mt 2,3) Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Ewangelia na dziś (05.01)

Redaktor | 5 Jan 05:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 stycznia. Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Ewangelia na dziś (04.01)

Redaktor | 4 Jan 07:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 stycznia. (Hbr 1, 1-2a) Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Ewangelia na dziś (03.01)

Redaktor | 3 Jan 06:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 stycznia. (J 1,14.12) Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Ewangelia na dziś (02.01)

Redaktor | 2 Jan 07:18 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 stycznia. (1 Tm 3,16) Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Ewangelia na dziś (01.01)

Redaktor | 1 Jan 08:35 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. (Hbr 1,1-2) Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Ewangelia na dziś (31.12)

Redaktor | 31 Dec 07:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 31 grudnia. (J 1,14.12) Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Ewangelia na dziś (30.12)

Redaktor | 30 Dec 08:38 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 grudnia. Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Ewangelia na dziś (29.12)

Redaktor | 29 Dec 07:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 grudnia. (Łk 2,32) Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.