Ewangelia na każdy dzień (15.08)

Redaktor | 15 Aug 06:08 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 sierpnia. Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów.

Ewangelia na każdy dzień (14.08)

Redaktor | 14 Aug 06:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 sierpnia. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (13.08)

Redaktor | 13 Aug 06:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 sierpnia. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na każdy dzień (12.08)

Redaktor | 12 Aug 05:55 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 sierpnia. (1 Tes 2, 13) Przyjmijcie Słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga.

Ewangelia na każdy dzień (11.08)

Redaktor | 11 Aug 06:08 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 sierpnia. (Ps 119,135) Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mię Twoich ustaw.

Ewangelia na każdy dzień (10.08)

Redaktor | 10 Aug 06:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 sierpnia. (J 12, 26) Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Ewangelia na każdy dzień (09.08)

Redaktor | 9 Aug 05:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 sierpnia. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (08.08)

Redaktor | 8 Aug 06:31 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 sierpnia. (2 Tes 2, 14) Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ewangelia na każdy dzień (07.08)

Redaktor | 7 Aug 05:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 sierpnia. (Mt 24, 42a. 44) Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia na każdy dzień (06.08)

Redaktor | 6 Aug 05:18 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 sierpnia. (Mt 17, 5c) To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

Ewangelia na każdy dzień (05.08)

Redaktor | 5 Aug 05:54 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 sierpnia. (Mt 5,10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Ewangelia na każdy dzień (04.08)

Redaktor | 4 Aug 06:03 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 sierpnia. (Mt 16, 18) Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

Ewangelia na każdy dzień (03.08)

Redaktor | 3 Aug 06:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 sierpnia. (Łk 7,16) Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia na każdy dzień (02.08)

Redaktor | 2 Aug 06:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 sierpnia. (Ps 130,5) Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.