Ewangelia na każdy dzień (12.02)

Redaktor | 12 Feb 07:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 lutego. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na każdy dzień (11.02)

Redaktor | 11 Feb 06:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 lutego. (Mt 4, 4b) Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Ewangelia na każdy dzień (10.02)

Redaktor | 10 Feb 06:43 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 lutego. (Dz 16, 14b) Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Ewangelia na każdy dzień (09.02)

Redaktor | 9 Feb 07:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 lutego. (Mt 11,25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na każdy dzień (08.02)

Redaktor | 8 Feb 07:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 lutego. (J 17, 17ba) Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

Ewangelia na każdy dzień (07.02)

Redaktor | 7 Feb 07:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 lutego. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Ewangelia na każdy dzień (06.02)

Redaktor | 6 Feb 07:26 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 lutego. (Mt 4, 23) Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Ewangelia na każdy dzień (05.02)

Redaktor | 5 Feb 07:15 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 lutego. (J 8, 12) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (04.02)

Redaktor | 4 Feb 08:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 lutego. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (03.02)

Redaktor | 3 Feb 07:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 lutego. (Łk 8, 15) Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Ewangelia na każdy dzień (02.02)

Redaktor | 2 Feb 07:27 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 lutego. (Łk 2, 32) Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.

Ewangelia na każdy dzień (01.02)

Redaktor | 1 Feb 08:14 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 lutego. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (31.01)

Redaktor | 31 Jan 07:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 31 stycznia. (Mt 8, 17) Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby.

Ewangelia na każdy dzień (30.01)

Redaktor | 30 Jan 08:14 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 stycznia. (Łk 7, 16) Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia na każdy dzień (29.01)

Redaktor | 29 Jan 07:03 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 stycznia. (Mt 5, 12a) Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.