Ewangelia na dziś (21.06)

Redaktor | 21 Jun 04:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 czerwca. (Hbr 4, 12) Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia na dziś (20.06)

Redaktor | 20 Jun 06:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 czerwca. (Łk 7, 16) Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia na dziś (19.06)

Redaktor | 19 Jun 04:35 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 czerwca. (2 Kor 8,9) Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Ewangelia na dziś (18.06)

Redaktor | 18 Jun 05:59 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 czerwca. (Mt 5,3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia na dziś (17.06)

Redaktor | 17 Jun 04:48 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 czerwca. (Rz 8, 15bc) Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: "Abba, Ojcze".

Ewangelia na dziś (16.06)

Redaktor | 16 Jun 06:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 czerwca. (J 14,23) Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

Ewangelia na dziś (15.06)

Redaktor | 15 Jun 04:33 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 czerwca. (J 13,34) Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia na dziś (14.06)

Redaktor | 14 Jun 04:38 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 czerwca. (Ps 119,105) Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.

Ewangelia na dziś (13.06)

Redaktor | 13 Jun 07:49 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 czerwca. Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Ewangelia na dziś (12.06)

Redaktor | 12 Jun 05:46 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 czerwca. (Łk 2, 19) Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Ewangelia na dziś (11.06)

Redaktor | 11 Jun 03:47 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 czerwca. (Mt 11, 29ab) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.

Ewangelia na dziś (10.06)

Redaktor | 10 Jun 04:04 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 czerwca. (J 13, 34) Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia na dziś (09.06)

Redaktor | 9 Jun 02:02 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 czerwca. (Ps 25,4b.5a) Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi scieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Ewangelia na dziś (08.06)

Redaktor | 8 Jun 04:34 Dzisiejsze czytanie, psalm, aklamacja i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 czerwca. (Mt 5, 16) Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.