Ewangelia na każdy dzień (8 maja)

Redaktor | 8 May 06:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 maja. (J 10,14) Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia na każdy dzień (7 maja)

Redaktor | 7 May 06:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 maja. (J 16,7.13) Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.

Ewangelia na każdy dzień (6 maja)

Redaktor | 6 May 03:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 maja. (J 14,6b.9c) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem; Filipie, Kto Mnie widzi, widzi i Ojca.

Ewangelia na każdy dzień (5 maja)

Redaktor | 5 May 06:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 maja. (J 14, 23) Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Ewangelia na każdy dzień (4 maja)

Redaktor | 4 May 06:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 maja. (Kol 3,1) Jeśli więc z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Ewangelia na każdy dzień (3 maja)

Redaktor | 3 May 06:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 maja. (J 19,27) Jezus powiedział do ucznia: Oto Matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Ewangelia na każdy dzień (2 maja)

Redaktor | 2 May 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 maja. (J 10,27) Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (1 maja)

Redaktor | 1 May 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 maja. (J 15,4.5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia na każdy dzień (29 kwiecień)

Redaktor | 29 Apr 05:47 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 kwietnia. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom

Ewangelia na każdy dzień (28 kwiecień)

Redaktor | 28 Apr 06:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 kwietnia. (J 15, 4a. 5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia na każdy dzień (27 kwiecień)

Redaktor | 27 Apr 07:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 kwietnia. (J 6.63b,68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (26 kwiecień)

Redaktor | 26 Apr 04:32 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 kwietnia. (J 14,6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (25 kwiecień)

Redaktor | 25 Apr 04:41 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 kwietnia. (1 Kor 1, 23-24) My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą.

Ewangelia na każdy dzień (24 kwiecień)

Redaktor | 24 Apr 19:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 kwietnia. (J 8,12b) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.