Ewangelia na każdy dzień (2 maja)

Redaktor | 2 May 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 maja. (J 10,27) Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (1 maja)

Redaktor | 1 May 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 maja. (J 15,4.5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia na każdy dzień (29 kwiecień)

Redaktor | 29 Apr 05:47 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 kwietnia. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom

Ewangelia na każdy dzień (28 kwiecień)

Redaktor | 28 Apr 06:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 kwietnia. (J 15, 4a. 5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia na każdy dzień (27 kwiecień)

Redaktor | 27 Apr 07:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 kwietnia. (J 6.63b,68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (26 kwiecień)

Redaktor | 26 Apr 04:32 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 kwietnia. (J 14,6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (25 kwiecień)

Redaktor | 25 Apr 04:41 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 kwietnia. (1 Kor 1, 23-24) My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą.

Ewangelia na każdy dzień (24 kwiecień)

Redaktor | 24 Apr 19:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 kwietnia. (J 8,12b) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (23 kwiecień)

Redaktor | 23 Apr 06:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 kwietnia. (J 12,26) Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Ewangelia na każdy dzień (21 kwiecień)

Redaktor | 21 Apr 06:27 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 kwietnia. (J 10,14) Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia na każdy dzień (20 kwiecień)

Redaktor | 20 Apr 04:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 kwietnia. (J 6,63b.68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (19 kwiecień)

Redaktor | 19 Apr 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 kwietnia. (J 6,54) Kto spożywa moje ciało i pije krew moją ma życie wieczne.

Ewangelia na każdy dzień (18 kwiecień)

Redaktor | 18 Apr 06:08 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 kwietnia. (J 6,51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.