Ewangelia na każdy dzień (14 grudzień)

Redaktor | 14 Dec 07:58 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 grudnia. Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Ewangelia na każdy dzień (13 grudzień)

Redaktor | 13 Dec 08:43 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 grudnia. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Ewangelia na każdy dzień (12 grudzień)

Redaktor | 12 Dec 08:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 grudnia. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

Ewangelia na każdy dzień (11 grudzień)

Redaktor | 11 Dec 07:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 grudnia. Oto przyjdzie Król, Pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Ewangelia na każdy dzień (9 grudzień)

Redaktor | 9 Dec 07:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 grudnia. (Iz 33,22) Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi.

Ewangelia na każdy dzień (8 grudzień)

Redaktor | 8 Dec 07:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 grudnia. (Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia na każdy dzień (7 grudzień)

Redaktor | 7 Dec 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 grudnia. (Iz 55,6) Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Ewangelia na każdy dzień (6 grudzień)

Redaktor | 6 Dec 12:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 grudnia. Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Ewangelia na każdy dzień (5 grudzień)

Redaktor | 5 Dec 08:00 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 grudnia. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

Ewangelia na każdy dzień (4 grudzień)

Redaktor | 4 Dec 08:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 grudnia. (Ps 80,4) Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Ewangelia na każdy dzień (3 grudzień)

Redaktor | 3 Dec 09:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 grudnia. (Ps 85, 8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ewangelia na każdy dzień (2 grudzień)

Redaktor | 2 Dec 06:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 grudnia. (Łk 21, 36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na każdy dzień (1 grudzień)

Redaktor | 1 Dec 09:20 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 grudnia. (Łk 21,28) Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (30 listopad)

Redaktor | 30 Nov 08:40 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 listopada. (Mt 4,19) Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.