Ewangelia na dziś (03.02.2021)

Redaktor | 3 Feb 15:01 (Mk 6, 1-6) Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na dzień 3 lutego.

Ewangelia na dziś (02.02.2021)

Redaktor | 2 Feb 10:16 (Ml 3, 1-4) To mówi Pan Bóg: "Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną" Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 lutego.

Ewangelia na dziś (01.02.2021)

Redaktor | 1 Feb 08:17 (Łk 7, 16) Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 lutego.

Ewangelia na dziś (31.01.2021)

Redaktor | 31 Jan 09:23 (Pwt 18,15-20) Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. " Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 31 stycznia.

Ewangelia na dziś (30.01.2021)

Redaktor | 30 Jan 12:12 (Hbr 4,12) Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 stycznia.

Ewangelia na dziś (29.01.2021)

Redaktor | 29 Jan 10:16 (Mk 4, 26-34) Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie". Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29...

Ewangelia na dziś (28.01.2021)

Redaktor | 28 Jan 13:55 (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6) Oto lud wierny, szukający Boga Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 stycznia.

Ewangelia na dziś (27.01.2021)

Redaktor | 27 Jan 10:48 (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4) Rzekł Pan do Pana mego: "Siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich". Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: "Panuj wśród swych nieprzyjaciół! REFREN: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 stycznia.

Ewangelia na dziś (26.01.2021)

Redaktor | 26 Jan 10:25 (Ps 96,1-2.3.7-8a i 10) Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 stycznia.