Ewangelia na każdy dzień (20.03)

Redaktor | 20 Mar 06:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 marca. (Ps 84, 5) Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (19.03)

Redaktor | 19 Mar 05:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 marca. (J 8, 12) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (18.03)

Redaktor | 18 Mar 05:48 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 marca. (Ps 95 (94), 8a. 7d) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na każdy dzień (17.03)

Redaktor | 17 Mar 06:08 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 marca. (Mt 4, 17) Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.

Ewangelia na każdy dzień (16.03)

Redaktor | 16 Mar 07:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 marca. (Jl 2, 13bc) Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Ewangelia na każdy dzień (15.03)

Redaktor | 15 Mar 08:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 marca. (J 6, 63c. 68c) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (14.03)

Redaktor | 14 Mar 07:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 marca. (Jl 2, 13bc) Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Ewangelia na każdy dzień (13.03)

Redaktor | 13 Mar 07:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 marca. (Ps 130 (129), 5. 7bc) Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (12.03)

Redaktor | 12 Mar 06:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 marca. (J 4, 42. 15) Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.

Ewangelia na każdy dzień (11.03)

Redaktor | 11 Mar 11:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 marca. (Łk 15, 18) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie".

Ewangelia na każdy dzień (10.03)

Redaktor | 10 Mar 07:23 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 marca. (J 3, 16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Ewangelia na każdy dzień (09.03)

Redaktor | 9 Mar 07:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 marca. (Łk 8, 15) Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Ewangelia na każdy dzień (08.03)

Redaktor | 8 Mar 07:02 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 8 marca. (J 8, 12) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na każdy dzień (07.03)

Redaktor | 7 Mar 07:21 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 7 marca. (Ez 18, 31ac) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Ewangelia na każdy dzień (06.03)

Redaktor | 6 Mar 07:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 marca. (J 6, 63c. 68c) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.