Ewangelia na każdy dzień (24 marzec)

Redaktor | 24 Mar 06:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 marca. (Flp 2,8-9) Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko

Ewangelia na każdy dzień (23 marzec)

Redaktor | 23 Mar 06:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 marca. (Ez 18,31) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.

Ewangelia na każdy dzień (22 marzec)

Redaktor | 22 Mar 06:48 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 marca. (J 6,63b.68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (21 marzec)

Redaktor | 21 Mar 07:18 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 marca. (Ps 95,8ab) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na każdy dzień (20 marzec)

Redaktor | 20 Mar 07:34 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 marca. (J 3,16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Ewangelia na każdy dzień (19 marzec)

Redaktor | 19 Mar 05:58 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 marca. (Ps 84, 5) Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (18 marzec)

Redaktor | 18 Mar 05:39 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 marca. (Ez 33,11) Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika , lecz aby się nawrócił i miał życie.

Ewangelia na każdy dzień (17 marzec)

Redaktor | 17 Mar 13:37 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 marca. (J 12,26) Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Ewangelia na każdy dzień (16 marzec)

Redaktor | 16 Mar 07:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 marca. (J 3,16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Ewangelia na każdy dzień (15 marzec)

Redaktor | 15 Mar 10:27 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 marca. (J 6,63b.68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem; Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (14 marzec)

Redaktor | 14 Mar 07:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 marca. (Ez 18,31) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Ewangelia na każdy dzień (13 marzec)

Redaktor | 13 Mar 09:05 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 marca. (J 5,25-26) Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (12 marzec)

Redaktor | 12 Mar 06:57 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 marca. (J 4,42.15) Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

Ewangelia na każdy dzień (11 marzec)

Redaktor | 11 Mar 06:59 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 marca. (Ps 130,5.7) Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana bowiem jest łaska i obfite odkupienie.

Ewangelia na każdy dzień (10 marzec)

Redaktor | 10 Mar 09:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 marca. (J 3,16) Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.