Ewangelia na dziś (22.02.2021)

Redaktor | 22 Feb 11:30 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 lutego. (Mt 16, 13-19) " Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą."

Ewangelia na dziś (21.02.2021)

Redaktor | 21 Feb 09:03 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 lutego. (Mk 1,12-15) „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Ewangelia na dziś (20.02.2021)

Redaktor | 20 Feb 09:12 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 lutego. (Łk 5, 27-32) "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników".

Ewangelia na dziś (19.02.2021)

Redaktor | 19 Feb 10:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 lutego. (Mt 9, 14-15) Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć".

Ewangelia na dziś (18.02.2021)

Redaktor | 18 Feb 11:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 lutego. (Łk 9, 22-25) "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje."

Ewangelia na dziś (17.02.2021)

Redaktor | 17 Feb 08:42 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 lutego. (Mt 6, 1-6. 16-18) "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie."

Ewangelia na dziś (16.02.2021)

Redaktor | 16 Feb 11:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 lutego. (Mk 8, 14-21) Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!"

List biskupa Jana Tyrawy na Wielki Post

Redaktor | 15 Feb 11:29 Z problemem zła podczas pandemii ujawnił się drugi problem, z którym wchodzimy w Wielki Post; obyśmy ten problem chcieli omodlić i przy pomocy łaski Bożej właściwie rozwiązać. Tym problemem jest samotność człowieka, który odszedł od Boga - pisze ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, w liście na Wielki Post.

Ewangelia na dziś (15.02.2021)

Redaktor | 15 Feb 09:02 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 lutego. (Mk 8, 11-13) "Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu".

Ewangelia na dziś (14.02.2021)

Redaktor | 14 Feb 10:20 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 lutego. (Mk 1,40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

Ewangelia na dziś (13.02.2021)

Redaktor | 13 Feb 11:03 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 lutego. (Mk 8, 1-10) A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali.

Ewangelia na dziś (12.02.2021)

Redaktor | 12 Feb 10:28 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 lutego. (Mk 7, 31-37) I przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę".

Namaszczenie chorych to nie ibuprom

Redaktor | 11 Feb 15:27 Jako katolicy wierzymy głęboko, że łaski Bożej, która do zbawienia jest człowiekowi koniecznie potrzebna, udziela Pan Bóg przez widzialne znaki, którymi są sakramenty święte ustanowione przez Zbawiciela. 

Ewangelia na dziś (11.02.2021)

Redaktor | 11 Feb 08:39 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 lutego. (Mk 7,24-30) „Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom”.

Ewangelia na dziś (10.02.2021)

Redaktor | 10 Feb 08:56 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 lutego. (Mk 7, 14-23) Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!".