Ewangelia na dziś (24.11)

Redaktor | 24 Nov 07:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 listopada. (Ap 2,10c) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ewangelia na dziś (23.11)

Redaktor | 23 Nov 07:08 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 listopada. (Ap 2,10c) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ewangelia na dziś (22.11)

Redaktor | 22 Nov 07:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 listopada. (Mt 24,42a.44) Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia na dziś (21.11)

Redaktor | 21 Nov 07:36 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 listopada. (Mk 11,10) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na dziś (20.11)

Redaktor | 20 Nov 08:54 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 listopada. (2 Tm 1,10b) Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Ewangelia na dziś (19.11)

Redaktor | 19 Nov 07:27 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 listopada. (J 10,27) Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na dziś (18.11)

Redaktor | 18 Nov 07:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 listopada. (Ps 95,8ab) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na dziś (17.11)

Redaktor | 17 Nov 07:20 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 listopada. (J 15,16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Ewangelia na dziś (16.11)

Redaktor | 16 Nov 07:13 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 listopada. (1 J 4,10b) Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Ewangelia na dziś (15.11)

Redaktor | 14 Nov 23:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 listopada. (J 8,12b) Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia na dziś (14.11)

Redaktor | 14 Nov 07:09 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 listopada. (Łk 21,36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na dziś (13.11)

Redaktor | 13 Nov 07:45 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 listopada. (2 Tes 2,14) Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ewangelia na dziś (12.11)

Redaktor | 12 Nov 07:03 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 listopada. (Mt 24,42a.44) Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia na dziś (11.11)

Redaktor | 11 Nov 07:44 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 listopada. (Łk 21,36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangelia na dziś (10.11)

Redaktor | 10 Nov 07:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 listopada. (1 Tes 5,18) Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.