Ewangelia na każdy dzień (6 październik)

Redaktor | 6 Oct 06:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 6 października. (Ps 95,8ab) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na każdy dzień (5 październik)

Redaktor | 5 Oct 06:35 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 5 października. (Mk 1,15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (4 październik)

Redaktor | 4 Oct 06:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 4 października. (Flp 3, 8-9) Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł.

Ewangelia na każdy dzień (3 październik)

Redaktor | 3 Oct 05:56 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 3 października. (Mk 10,45) Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Ewangelia na każdy dzień (2 październik)

Redaktor | 2 Oct 07:20 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 2 października. (Ps 103,21) Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!

Ewangelia na każdy dzień (1 październik)

Redaktor | 1 Oct 07:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 października. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (30 wrzesień)

Redaktor | 30 Sep 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 września. (2 Tm 1,10b) Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (29 wrzesień)

Redaktor | 29 Sep 06:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 września. (Ps 103, 21) Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Ewangelia na każdy dzień (28 wrzesień)

Redaktor | 28 Sep 06:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 września. (J 14,6) Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (27 wrzesień)

Redaktor | 27 Sep 06:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 września. (Mk 1,15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (26 wrzesień)

Redaktor | 26 Sep 07:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 września. (Łk 11,28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.

Ewangelia na każdy dzień (25 wrzesień)

Redaktor | 25 Sep 05:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 września. (Mt 5,16) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Ewangelia na każdy dzień (24 wrzesień)

Redaktor | 24 Sep 07:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 września. (Dz 16, 14b) Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Ewangelia na każdy dzień (23 wrzesień)

Redaktor | 23 Sep 05:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 września. (Łk 8, 15) Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Ewangelia na każdy dzień (22 wrzesień)

Redaktor | 22 Sep 05:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 września. (Mt 11,25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.