Ewangelia na dziś (26.02.2021)

Redaktor | Wczoraj 09:38 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 lutego. (Ez 18, 21-28) Tak mówi Pan Bóg: "Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył...

Ewangelia na dziś (25.02.2021)

Redaktor | 25 Feb 08:17 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 lutego. (Est 4, 17k. l-m. r-u) "...Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim...

Ewangelia na dziś (24.02.2021)

Redaktor | 24 Feb 08:59 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 lutego. (Łk 11, 29-32) "Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia."

Ewangelia na dziś (23.02.2021)

Redaktor | 23 Feb 08:35 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 lutego. (Mt 6, 7-15) "Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie."

Ewangelia na dziś (22.02.2021)

Redaktor | 22 Feb 11:30 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 lutego. (Mt 16, 13-19) " Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą."

Ewangelia na dziś (21.02.2021)

Redaktor | 21 Feb 09:03 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 lutego. (Mk 1,12-15) „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Ewangelia na dziś (20.02.2021)

Redaktor | 20 Feb 09:12 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 lutego. (Łk 5, 27-32) "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników".

Ewangelia na dziś (19.02.2021)

Redaktor | 19 Feb 10:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 lutego. (Mt 9, 14-15) Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć".

Ewangelia na dziś (18.02.2021)

Redaktor | 18 Feb 11:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 lutego. (Łk 9, 22-25) "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje."

Ewangelia na dziś (17.02.2021)

Redaktor | 17 Feb 08:42 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 lutego. (Mt 6, 1-6. 16-18) "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie."

Ewangelia na dziś (16.02.2021)

Redaktor | 16 Feb 11:40 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 lutego. (Mk 8, 14-21) Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!"

List biskupa Jana Tyrawy na Wielki Post

Redaktor | 15 Feb 11:29 Z problemem zła podczas pandemii ujawnił się drugi problem, z którym wchodzimy w Wielki Post; obyśmy ten problem chcieli omodlić i przy pomocy łaski Bożej właściwie rozwiązać. Tym problemem jest samotność człowieka, który odszedł od Boga - pisze ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, w liście na Wielki Post.

Ewangelia na dziś (15.02.2021)

Redaktor | 15 Feb 09:02 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 lutego. (Mk 8, 11-13) "Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu".

Ewangelia na dziś (14.02.2021)

Redaktor | 14 Feb 10:20 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 lutego. (Mk 1,40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

Ewangelia na dziś (13.02.2021)

Redaktor | 13 Feb 11:03 Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 lutego. (Mk 8, 1-10) A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali.