Ewangelia na każdy dzień (23 maja)

Redaktor | Wczoraj 05:52 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 maja. (Hbr 5, 8-9) Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Ewangelia na każdy dzień (22 maja)

Redaktor | 22 May 05:52 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 maja. (J 14, 6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (21 maja)

Redaktor | 21 May 06:24 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 maja. (Ga 6,14) Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Ewangelia na każdy dzień (20 maja)

Redaktor | 20 May 05:31 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 maja. (Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia na każdy dzień (19 maja)

Redaktor | 19 May 06:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 maja. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

Ewangelia na każdy dzień (18 maja)

Redaktor | 18 May 06:17 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 maja. (J 16,7.13) Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy

Ewangelia na każdy dzień (17 maja)

Redaktor | 17 May 08:07 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 maja. (J 14,26) Duch święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Ewangelia na każdy dzień (16 maja)

Redaktor | 16 May 07:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 maja. (J 17,19) Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Ewangelia na każdy dzień (15 maja)

Redaktor | 15 May 08:29 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 maja. (J 17,21) Słowo Twoje, Panie jest prawdą, uświęć ich w prawdzie

Ewangelia na każdy dzień (14 maja)

Redaktor | 14 May 06:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 14 maja. (J 15,16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili

Ewangelia na każdy dzień (13 maja)

Redaktor | 13 May 06:19 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 13 maja. (Kol 3,1) Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Ewangelia na każdy dzień (12 maja)

Redaktor | 12 May 07:26 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 12 maja. (Mt 28, 19a. 20b) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia na każdy dzień (11 maja)

Redaktor | 11 May 06:32 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 11 maja. (J 16,28) Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i wracam do Ojca.

Ewangelia na każdy dzień (10 maja)

Redaktor | 10 May 05:48 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 10 maja. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i wracam do Ojca.

Ewangelia na każdy dzień (9 maja)

Redaktor | 9 May 06:00 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 maja. (J 14, 18) Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze.