Ewangelia na każdy dzień (29.06)

Redaktor | Dzisiaj 06:01 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 czerwca. (Mt 16,18) Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

Ewangelia na każdy dzień (28.06)

Redaktor | Wczoraj 06:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 czerwca. (Ps 130,5) Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.

Ewangelia na każdy dzień (27.06)

Redaktor | 27 Jun 05:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 czerwca. (Ps 95 (94), 8a. 7d) Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ewangelia na każdy dzień (26.06)

Redaktor | 26 Jun 07:50 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 czerwca. (1 Sm 3,9; J 6,68b) Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (25.06)

Redaktor | 25 Jun 06:16 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 czerwca. (Łk 2, 19) Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

Ewangelia na każdy dzień (24.06)

Redaktor | 24 Jun 05:56 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 czerwca. (J 10,14) Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia na każdy dzień (22.06)

Redaktor | 22 Jun 06:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 czerwca. (J 15, 4a. 5b) Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia na każdy dzień (21.06)

Redaktor | 21 Jun 05:57 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 czerwca. (Ps 25,4b.5) Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Ewangelia na każdy dzień (20.06)

Redaktor | 20 Jun 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 czerwca. (Hbr 4,12) Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia na każdy dzień (19.06)

Redaktor | 19 Jun 05:06 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 czerwca. (Łk 9,23)) Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Ewangelia na każdy dzień (18.06)

Redaktor | 18 Jun 04:58 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 czerwca. (2 Kor 8, 9) Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Ewangelia na każdy dzień (17.06)

Redaktor | 17 Jun 01:36 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 czerwca. (Mt 5, 3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia na każdy dzień (16.06)

Redaktor | 16 Jun 06:25 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 16 czerwca. (J 6,51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Ewangelia na każdy dzień (15.06)

Redaktor | 15 Jun 05:59 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 15 czerwca. (J 14, 23) Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.