Ewangelia na każdy dzień (1 październik)

Redaktor | Dzisiaj 07:11 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 1 października. (J 10, 27) Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Ewangelia na każdy dzień (30 wrzesień)

Redaktor | Wczoraj 06:46 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 30 września. (2 Tm 1,10b) Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (29 wrzesień)

Redaktor | 29 Sep 06:28 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 29 września. (Ps 103, 21) Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

Ewangelia na każdy dzień (28 wrzesień)

Redaktor | 28 Sep 06:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 28 września. (J 14,6) Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Ewangelia na każdy dzień (27 wrzesień)

Redaktor | 27 Sep 06:12 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 27 września. (Mk 1,15) Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia na każdy dzień (26 wrzesień)

Redaktor | 26 Sep 07:10 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 26 września. (Łk 11,28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.

Ewangelia na każdy dzień (25 wrzesień)

Redaktor | 25 Sep 05:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 września. (Mt 5,16) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Ewangelia na każdy dzień (24 wrzesień)

Redaktor | 24 Sep 07:51 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 24 września. (Dz 16, 14b) Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Ewangelia na każdy dzień (23 wrzesień)

Redaktor | 23 Sep 05:22 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 23 września. (Łk 8, 15) Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Ewangelia na każdy dzień (22 wrzesień)

Redaktor | 22 Sep 05:33 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 22 września. (Mt 11,25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia na każdy dzień (21 wrzesień)

Redaktor | 21 Sep 05:49 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 21 września. Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Ewangelia na każdy dzień (20 wrzesień)

Redaktor | 20 Sep 06:52 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 20 września. (J 6, 63c. 68c) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

Ewangelia na każdy dzień (19 wrzesień)

Redaktor | 19 Sep 06:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 19 września. (Łk 7,16) Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

Ewangelia na każdy dzień (18 wrzesień)

Redaktor | 18 Sep 06:04 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 18 września. (Mt 5, 8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Ewangelia na każdy dzień (17 wrzesień)

Redaktor | 17 Sep 05:55 Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 17 września. (J 13, 34) Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.