O Mszy papieża Piusa [VIDEO]

Redaktor | 14 Jul 13:38 Dziś jest 14 lipca i tego dnia w 1570 święty Pius V, papież wprowadził do użycia w całym Kościele łacińskim Mszał Rzymski. Ściśle rzecz biorąc papież ten, wypełniają postanowienia soboru trydenckiego papież św. Pius V ujednolicił istniejący wtedy obrządek (nie wprowadził żadnego nowego czy reformowanego), ale ustanowił, że ten sposób odprawiania Mszy, który jest...

Św. Benedykt (przeniesienie relikwii)

MP | 11 Jul 06:48 Był mąż, z łaski Bożej i z imienia „Bło­go­­sławio­ny” (Benedictus), którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa miał serce dojrzałe i wyrastając daleko ponad swój wiek cnotami nie zaprzedał swojej duszy żadnej roz­ko­szy. A choć żyjąc jeszcze na ziemi mógł przez czas pewien swobodnie korzystać ze świata, wzgardził nim i jego kwiatami, jakby już...

Siedemnaście lat od powrotu do domu...

Redaktor | 7 Jul 11:15 „Każdy człowiek odczuwa w głębi duszy tęsknotę za domem, a prawdziwego znaczenia domu możemy doświadczyć jedynie wtedy, gdy znajdujemy się daleko od niego”. Tak zaczyna się jeden z rozdziałów książeczki Ks. Klausa Gambera „Reforma liturgii rzymskiej — organiczny rozwój czy destrukcja?”

Komentarz do liturgii na XIV Niedzielę w ciągu roku

Redaktor | 7 Jul 06:40 Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, + udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków

Świeto Służby Więziennej

Redaktor | 6 Jul 15:16 "To bardzo symboliczne - nosicie nazwę "Służba więzienna", pochylacie się nad człowiekiem poranionym w swoim zmaganiu ze złem" mówił biskup Adam Bab podczas Mszy św. rozpoczynającej święto Służby Więziennej w Lublinie. W uroczystej Mszy modlili się kapelani katoliccy i prawosławni, kierownictwo , funkcjonariusze, pracownicy jednostek penitencjarnych Okręgu Lubelskiego....