Błogosławiony Bogumił - Piotr, biskup - patron dnia (10.06)

Redaktor | 10 Jun 2021 Bogumił-Piotr pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców, urodził się w Koźminie (Wielkopolska) ok. 1135 r. Niewiele wiemy o jego rodzicach a jedynym wzmiankowanym jego krewnym, może nawet jego bratem, był Boguchwał cysters w Łeknie. Zmarł 19 lub 20 sierpnia prawdopodobnie 1204 r. - patron dnia 10.06

Święty Efrem Syryjczyk, diakon i doktor Kościoła - patron dnia (9.06)

Redaktor | 9 Jun 2021 Efrem pochodzi Nissibis w Mezopotamii, urodził się w około 306 r. . Matka Efrema była chrześcijanką. Z pism syryjskich napisanych przez Efrema łatwo zauważyć, że znał on język i filozofię grecką. Efrem był wybitnym znawcą Pisma Świętego i charyzmatycznym kaznodzieją. Zmarł 9 czerwca 373 r. - patron dnia 9.06

Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Redaktor | 7 Jun 2021 Św. Robert urodził się w Crave (dziś Gargrave) w hrabstwie York (Anglia) na przełomie XI i XII wieku. Pochodził z niezbyt niezamożnej rodziny, a mimo to udało mu się podjąć nauki i dyplomem zakończyć studia w Paryżu. Krótko po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Crave, a później wstąpił do klasztoru benedyktynów, a następnie po kilku latach w 1135 r. przeszedł do...

Święty Norbert, biskup - patron dnia (6.06)

Redaktor | 6 Jun 2021 Ciało biskupa przewieziono do Utrechtu, aby pochować w miejscowej katedrze. Jednak św. Luli, uczeń Bonifacego, zabrał je do Fuldy, gdyż tam Bonifacy życzył sobie być pogrzebany - i tam jego doczesne szczątki spoczywają do dziś. - patron dnia 6.06

Święty Bonifacy, biskup i męczennik - patron dnia (5.06)

Redaktor | 5 Jun 2021 Bonifacy urodził się w Dewonshire w Anglii (Wessex) około 673 r. . Na chrzcie świętym otrzymał imię Winfryd. Już jako młodzieniec, czuł powołanie do służby Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, następnie w opactwie w Nursling. Bonifacy był reformatorem Kościoła w Niemczech, Holandii i Francji. Został napadnięty przez pogan i zabity wraz z 52 towarzyszami 5 czerwca...

Święty Franciszek Caracciolo, prezbiter - patron dnia (2.06)

Redaktor | 4 Jun 2021 Franciszek urodził się w Villa Santa Maria (królestwo Neapolu)w dniu 13 października 1563 r. Pochodził ze znamienitej wpływowej rodziny. Na chrzcie świętym otrzymał imię Askaniusz. Kiedy miał ledwo 22 lata, śmiertelnie zachorował. Złożył wtedy ślub oddania się Panu Bogu na wieczną służbę i cudownie wyzdrowiał. Franciszek zmarł 4 czerwca 1608 r. w Anconie. Pochowano go w...

Święci męczennicy Marcelin i Piotr - patron dnia (2.06)

Redaktor | 2 Jun 2021 Dane z Martyrologium podają, iż św. Marceli był kapłanem, Piotr natomiast miał mieć święcenia mniejsze - egzorcysty. Obaj ponieśli śmierćmęczeńską w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. - patron dnia 2.06

Trwa rekrutacja do bydgoskiego seminarium!

Redaktor | 1 Jun 2021 1 czerwca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp Michała Kozala rozpoczęło rekrutację. Kandydaci do seminarium mogą zgłaszać się na rozmowę rekrutacyjną pod numerem telefonu 696 784 228.

Święty Justyn, męczennik - patron dnia (1.06)

Redaktor | 1 Jun 2021 Św. Justyn urodził się na początku II w. we Flavia Neapolis (dzisiejszy Nablus w Samarii), w bogatej pogańskiej rodzinie . Po upadku Jerozolimy w 70 r. miasto to było jednym z ważniejszych centrów kultury greckiej i rzymskiej na terenie ówczesnej Palestyny. Według podania Justyn - jako obywatel rzymski - wyrokiem sędziego Juniusza Rustyka został skazany na śmierć przez ścięcie...