Inne | Redaktor 0
4 May 2021
Czy jesteśmy skazani na „postęp”? O polityce katolickiej [ANALIZA]

Czy jesteśmy skazani na „postęp”? O polityce katolickiej [ANALIZA]

Przemiany, którym ulega wciąż sens słów, dostrzegamy wszyscy. Na przykład termin „prawa człowieka” znaczył coś innego przed rewolucją francuską, inny sens nadali mu rewolucjoniści, a jeszcze inny ONZ po II wojnie światowej, wreszcie zupełnie inną treść nadaje się temu wyrażeniu dziś. Innym takim terminem przechodzącym poważną, a być może nawet zastraszającą ewolucję znaczeń, jest nazwa „chrześcijańska demokracja”.