Kościół na Świecie 3 Sep 2020 | Redaktor
„Przywilej” dostępu do wody pitnej

fot. pexels.com

Zasoby wody pitnej na świecie maleją w szybkim tempie. W niektórych regionach toczy się walka o kontrolę nad jej źródłami. Z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia została zorganizowana wideokonferencja na ten temat.

Wielki Post: Czas Oczyszczenia i Ducha Wyrzeczenia

Kościół na Świecie 13 Mar 17:16

Nad problemem dostępu do wody pitnej pochyła się Światowa Rada Kościołów (WCC) wraz z Agencją Rozwoju Konferencji Episkopatu Niemiec podczas zorganizowanej wideokonferencji pt. „Dziesięć lat prawa do wody: problemy, stanowiska i perspektywy”. Tytuł nawiązuje do ogłoszenia przez ONZ dostępu do wody pitnej fundamentalnym prawem człowieka.

 

„Bez wątpienia, kryzys z dostępnością do wody pitnej jest tak naprawdę wierzchołkiem góry lodowej, związanym z wodą w ogólności. Z jednej strony mamy kraje wysoko rozwinięte, które skutecznie starają się o wyłączność i niezależność w jej dostawach. Z drugiej zaś strony mamy ciągłe zmiany klimatyczne, które wpływają przede wszystkim na źródła i zbiorniki wodne, zwłaszcza te z wodą pitną. […] Dodatkowo pandemia COVID -19 pogorszyła obecną sytuację, ponieważ jednym z narzędzi profilaktyki jest przede wszystkim dostęp do wody, jeśli nie nadającej się do picia, to przynajmniej tej niezanieczyszczonej. Pandemia sprawiła, że w sytuacjach, które już wcześniej były krytyczne, wystąpiły nagłe braki” – mówi brat Guido Dotti dla Radia Watykańskiego.

 

Szczególnie zła sytuacja jest w regionach z niedoborem wody, gdzie toczy się walka o kontrolę nad jej zasobami. Ma to miejsce m.in. w Syrii, Iraku czy Sudanie. Cierpi na tym najbardziej cywilna ludność, która jest uzależniona od decyzji władz. Woda jako element niezbędny do godnego życia, nie powinna być przywilejem dla wybranych, ale wzajemną troską wszystkich narodów. 

 

Na podstawie: Vatican News

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor