Kościół na Świecie 7 Aug 2020 | Jarosław Aleksander
Formuła chrztu... nie tylko dla kapłanów

fot. pixabay

Kongregacja Nauki Wiary podpisała specjalny dokument dotyczący chrztów.

Wielki Post: Czas Oczyszczenia i Ducha Wyrzeczenia

Kościół na Świecie 13 Mar 17:16

Kard. Luisa Ladarię oraz sekretarza, abp. Giacomo Morandiego, podpisali dokument zaaprobowanym przez Ojca Świętego.

 

Podkreślono w nim, że wszelkie arbitralne zmiany formuły Chrztu św. są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który stwierdz:

 

„gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci” (Sob. Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, n. 7.) i to sam Pan działa w udzielanym sakramencie.

 

Przypomniano jasne nauczanie Soboru:

 

„nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii” (tamże, 22 § 3), zaś kapłan musi mieć przynajmniej wolę czynienia tego, co czyni Kościół. Nie może działać w imieniu innych osób, jak tylko w imię Chrystusa, jako znak Jego obecności w udzielanym sakramencie. Inna formuła oznacza brak zrozumienia samej natury posługi kościelnej, która jest zawsze służbą Bogu i Jego ludowi, a nie sprawowaniem władzy, która dopuszcza się wręcz manipulowania tym, co zostało powierzone Kościołowi przez akt należący do Tradycji – przypomniała Kongregacja Nauki Wiary.

 

Na podstawie: VN

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie