Kościół na Świecie 7 Aug 2020 | Jarosław Aleksander
Formuła chrztu... nie tylko dla kapłanów

fot. pixabay

Kongregacja Nauki Wiary podpisała specjalny dokument dotyczący chrztów.

Kard. Luisa Ladarię oraz sekretarza, abp. Giacomo Morandiego, podpisali dokument zaaprobowanym przez Ojca Świętego.

 

Podkreślono w nim, że wszelkie arbitralne zmiany formuły Chrztu św. są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który stwierdz:

 

„gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci” (Sob. Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, n. 7.) i to sam Pan działa w udzielanym sakramencie.

 

Przypomniano jasne nauczanie Soboru:

 

„nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii” (tamże, 22 § 3), zaś kapłan musi mieć przynajmniej wolę czynienia tego, co czyni Kościół. Nie może działać w imieniu innych osób, jak tylko w imię Chrystusa, jako znak Jego obecności w udzielanym sakramencie. Inna formuła oznacza brak zrozumienia samej natury posługi kościelnej, która jest zawsze służbą Bogu i Jego ludowi, a nie sprawowaniem władzy, która dopuszcza się wręcz manipulowania tym, co zostało powierzone Kościołowi przez akt należący do Tradycji – przypomniała Kongregacja Nauki Wiary.

 

Na podstawie: VN

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie