Kościół na Świecie 19 Jul 2020 | Jarosław Aleksander
Brazylia dziękuje Polakom za wsparcie

fot. pixebay

Dzisiejsza niedziela to w Brazylii Dzień Dobroczynności. Słowa podziękowań Brazylijczyków płyną także do Polski.

Siedemnaście lat od powrotu do domu...

Kościół na Świecie 7 Jul 11:15

Wielki Post: Czas Oczyszczenia i Ducha Wyrzeczenia

Kościół na Świecie 13 Mar 17:16

Związki Polski i Brzyli są silne. Jest tu duża polska emigracja jeszcze z XIX wieku oraz ta powojenna. W Brazylii pracuje wielu polskich księży i misjonarzy. Stąd żywe są kontakty kościoła Brazylii i Polski.

 

Jak zauważa pracujący w Brazylii ks. Zdzisław Malczewski szczególne wyrazy wdzięczności płyną pod adresem polskiego rządu.

 

Akcja polskiego rządu pobudziła równocześnie nasze wspólnoty polonijne, które wyrażając wrażliwość i ducha dobroczynnego dołożyły odpowiednie sumy pieniędzy, aby zakupić więcej środków ochronnych. Brazylijczycy dowiadujący się, że szpitale, domy starców, ubogie grupy społeczne otrzymywały nadchodzącą pomoc z Polski wyrażali wzruszenie i serdeczną wdzięczność za ten gest solidarności zaprzyjaźnionego narodu polskiego. Mówi duchowny.

 

Biskupi Brazylii przypominają, że dobroczynność wraz z Chlebem Eucharystycznym, Słowem Bożym i akcją misyjną, to cztery filary, które winny podtrzymywać życie misyjnych wspólnot.

 

Przeżywanie Dnia Dobroczynności w Brazylii wzywa wszystkich, a w sposób szczególny chrześcijan, aby rozpoznali, że służba, pomoc bliźniemu posiada moc przemieniania świata.

 

Na podstawie: VN

 

 

 

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie