Kościół na Świecie 27 Aug 2020 | kd
Białoruś: Abp Kondrusiewicz protestuje po zamknięciu ludzi w kościele

fot. domena publiczna

W środowy wieczór podczas demonstracji białoruskich opozycjonistów kolejny raz do akcji rozpędzania demonstrantów użyto funkcjonariuszy OMON, Ci w trakcie rozpędzania tłumy zamknęli ludzi w jednym z kościołów nie pozwalając na jego opuszczenie.

16 Niedziela w ciągu roku [VIDEO]

Kościół na Świecie 21 Jul 03:56

Siedemnaście lat od powrotu do domu...

Kościół na Świecie 7 Jul 11:15

Przeciwko zamknięciu ludzi w tzw. czerwonym kościele zaprotestował zwierzchnik białoruskich katolików Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.

Wyrażam swój zdecydowany protest przeciwko nielegalnym działaniom struktur siłowych, które powinny bronić podstawowych praw obywateli, w tym wolności wyznania, a nie przeszkadzać w ich realizacji, gwarantowanej przez konstytucję Białorusi.

– oświadczył metropolita mińsko-mohylewski.

Funkcjonariusze OMON zabarykadowali drzwi do kościoła nie pozwalając nikomu z niego wyjść, ani też wejsć do światyni.

Blokowanie wejścia do świątyni i przeszkadzanie w swobodnym wejściu i wyjściu jest poważnym złamaniem praw wierzących i wolności wyznania”– oświadczył Abp Kondrusiewicz.

Poniżej treść oświadczenia:

Oświadczenie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza w związku z incydentem z udziałem pracowników struktur siłowych na terenie kościoła „Czerwonego”.

Przebywając za granicą z wielkim bólem przyjąłem skąpe wiadomości o zablokowaniu przez uzbrojonych funkcjonariuszy OMON-u wejścia i wyjścia z mińskiego kościoła „Czerwonego”, do którego doszło 27 sierpnia.

Zgodnie z Konstytucją Republiki Białoruś ludzie mają prawo modlić się, swobodnie wchodząc w tym celu do kościoła i bez przeszkód wychodząc z niego. Blokowanie wyjść ze świątyni i utrudnianie swobodnego wchodzenia i wychodzenia ludzi jest brutalnym pogwałceniem praw ludzi wierzących i wolności wyznania.

W związku z tym incydentem w pełni popieram oświadczenie, złożone podczas mojej nieobecności przez wikariusza generalnego archidiecezji mińsko-mohylowskiej biskupa Juryja [Jerzego] Kasabuckiego i jako przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich w Białorusi zgłaszam stanowczy protest przeciw bezprawnym działaniom struktur siłowych, które zgodnie ze swym przeznaczeniem są powołane do obrony podstawowych praw obywateli, w tym prawa do wolności wyznania, a nie do przeszkadzania w ich realizacji, zagwarantowanej przez ustawodawstwo Republiki Białoruś.

Niestosowne i sprzeczne z prawem działania, do jakich doszło na terenie kościoła św. Szymona i św. Heleny, powinny zostać zbadane a winnych należy ukarać zgodnie z prawodawstwem Republiki Białoruś.

Te i podobne działania pracowników struktur siłowych nie sprzyjają zmniejszeniu napięcia w imię jak najszybszego przywrócenia pokoju i zgody w społeczeństwie białoruskim w czasie, gdy Kościół katolicki wzywa do pojednania i dialogu w celu rozwiązania niespotykanego w naszym kraju konfliktu społeczno-politycznego.

Pozostaję z modlitwą za naszą jedyną Ojczystą Białoruś.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz,

metropolita mińsko-mohylowski,

przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich w Białorusi

 

 

 

źr. Deon.pl

kd Autor

Redaktor/Publicysta