Z życia diecezji 11 Mar 18:45 | mk
Rok świętego Józefa w diecezji bydgoskiej. Można zyskać odpusty [DEKRET BISKUPA]

Jednym z kościołów stacyjnych w diecezji jest kościół pw. św. Mateusza w Fordonie/fot. Przemysław Jahr, Wikimedia Commons - praca własna

19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Od tego dnia w diecezji bydgoskiej m.in. osoby modlące się za jego wstawiennictwem będą mogły uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Szczegółowe zasady określa dekret biskupa Jana Tyrawy.

W związku z jubileuszem 150-lecia ogłoszenia św. Józefa Opiekunem Kościoła, papież Franciszek ustanowił okres od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 Rokiem św. Józefa.

Dekretem biskupa Jana Tyrawy w diecezji bydgoskiej od 19 marca - uroczystości św. Józefa - wierni będą mogli zyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami (którymi są: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu), jeśli:

  • co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską,
  • na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,
  • będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach,
  • powierzą swą działalność opiece Św. Józefa,
  • będą odmawiać Litanię do Św. Józefa,
  • odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę, dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę ku czci Św. Józefa.

Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy nie mogą wyjść z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności ku czci Św. Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci - czytamy w dekrecie.

Biskup ustanowił także siedem kościołów stacyjnych roku jubileuszowego. Dwa z nich to świątynie na terenie Bydgoszczy: kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika (ul. Bełzy 11) oraz kościół pw. św. Mateusza (plac św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Fordonie).

Dekret obowiązuje od 19 marca do 8 grudnia 2021 roku


Całe pismo ks. biskupa Jana Tyrawy publikujemy poniżej. 

Ojciec Święty Franciszek, dnia 08 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Św. Józefa, który zakończy się dnia 08 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria Apostolska ustanowiła dekretem z dnia 08 grudnia 2020 r. wykaz odpustów, które wierni mogą uzyskać na zwykłych warunkach, w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię.
W odpowiedzi na dekret Penitencjarii, na podstawie kan. 383 par.1 i 387 Kodeksu Prawa Kanonicznego, postanawiam ustanowić następujące kościoły stacyjne:
1. Kościół pw. Św. Józefa w Bądeczu
2. Kościół pw. Św. Józefa w Bydgoszczy
3. Kościół pw. Św. Józefa w Fanianowie
4. Kościół pw. Św. Józefa w Krajence
5. Kościół pw. Św. Józefa w Osieku nad Notecią
6. Kościół pw. Św. Józefa w Sitnie
7. Kościół pw. Św. Mateusza w Bydgoszczy dla dzielnicy Fordon

Na podstawie wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim – Patris corde – a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP, ogłaszam z dniem 19 marca 2021 r. postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, oraz w okolicznościach, gdy wierni:

- przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską,
- na wzór Św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,
- będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie oraz innych wspólnotach,
- powierzą swą działalność opiece Św. Józefa,
- będą odmawiać Litanię do Św. Józefa,
- odmówią 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę ku czci Św. Józefa.

Mając na uwadze obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy nie mogą wyjść z domu, i odmówią tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności ku czci Św. Józefa. – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Dekret obowiązuje na terenie Diecezji Bydgoskiej w dniach od 19 marca 2021 r.do 08 grudnia 2021 r.

Wzywając wstawiennictwa Św. Józefa, Patrona Kościoła, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w kościołach stacyjnych, z serca błogosławię.

Biskup Jan Tyrawa
Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej


10 marca rozpoczęła się nowena do św. Józefa, przed przypadającą 19 marca uroczystością. Jej treść publikuje m.in. sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

mk Autor