Wydarzenia 8 Dec 2020 | mk
Papież Franciszek ogłasza rok świętego Józefa

„Holy Family with bird”, c. 1650, by Bartolomé Esteban Murillo/Wikipedia

8 grudnia przypada 150. rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Decyzją papieża Franciszka najbliższy rok będzie poświęcony właśnie Opiekunowi Jezusa.

List apostolski papieża o św. Józefie, zatytułowany „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, został opublikowany z okazji 150-lecia ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego.

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» , czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela». Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci»” -

pisze w pierwszych akapitach listu Papież.

Największa łaska - nawrócenie

Następnie przedstawia św. Józefa m.in. jako sługę zbawienia, człowieka ufającemu Opatrzności, czułego, od którego Jezus uczył się wypełniać wolę Ojca. Cały list jest dostępny tutaj, natomiast jego streszczenie można znaleźć m.in. na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

„St. Joseph with the Infant Jesus”, Guido Reni - http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/2/joseph_i.html, Wikipedia

,„Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania. (...) Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie” - tłumaczy Ojciec Święty na zakończenie listu.

 Dzieli się także doświadczeniem własnej modlitwy do św. Józefa, odmawianej codziennie od ponad 40 lat.

Specjalne odpusty przez rok

W roku poświęconym św. Józefowi Penitencjaria Apostolska udziela specjalnych, związanych z jego postacią, odpustów.

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami (którymi są: spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyrzeczenie się przywiązania, upodobania do jakiegokolwiek grzechu), odmawiając modlitwę lub spełniając inny akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji jego świąt: 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa, 19. dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi.

„Holy Family with the Holy Spirit”, by Bartolomé Esteban Murillo, 1675–1682, Wikipedia

Odpust zostanie też udzielony osobom, które przez przynajmniej 30 minut będą rozważać, medytować modlitwę „Ojcze nasz” lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia z medytację nad osobą św. Józefa.

„W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia” - czytamy na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Rok świętego Józefa w Kościele potrwa do 8 grudnia 2021 roku. 

Odpust to darowanie kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Zgodnie z teologią katolicką przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu, uwolnienie od nich przynosi odpust, który można zyskać dla siebie lub osoby zmarłej.

źródła: List apostolski papieża Franciszka „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, KEP, Wikipedia

mk Autor