Już w najbliższy piątek Kościół obchodzi piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości w rodzinie. 19 marca 2021 roku dnia papież Franciszek zainauguruje Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. Rok Rodziny zakończy się 26 czerwca 2022 roku podczas X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym.

Pandemia i spowodowane nią obostrzenia i restrykcje sanitarne, w tym ograniczenie ilości wiernych mogących brać czynny udział na sprawowanych mszach świetych, nabożeństwach i uroczystoiściach, unaocznił wyraźnie, jak ważną rolę pełni rodzina jako domowy Kościoł. Przebywanie rodziny razem, związane  zpandemia niebezpieczeństwa i wyzwania podkreśliło znaczenie więzów między rodzinami, czyniących w ramach Kościoła „rodzinę rodzin” (AL 87).

Poprzez różnorakie działania o charakterze duszpasterskim, duchowym, i kulturalnym, które przewidziane są w ramach Roku Rodziny, papież Franciszek pragnie zwrócić się do wszystkich wspólnot na całym świecie, wzywając by każdy z nas, był podmiotem i świadkiem miłości rodzinnej.

W diecezjach, w parafiach, zakonach, na uniwersytetach, w ruchach kościelnych i stowarzyszeniach rodzin zostaną rozprowadzone przygotowane specjalnie narzędzia służące duchowości rodzinnej, formacji i działaniom duszpasterskim w dziedzinie przygotowania do małżeństwa, wychowania dorastającej młodzieży do uczciowości oraz świętości małżeńskiej oraz ich rodzin żyjących w łasce  sakramentu.

Mają zostać również zorganizowane międzynarodowe konferencje i sympozja uniwersyteckie,
majace na celu zgłębienia treści i żniwa jakie niesie za sobę adhortacja apostolska „Amoris Laetitia
w odniesieniu do bieżacych spraw i problemów dotykających rodziny na cąłym świecie.

W związku z piątkową inauguracją Roku Rodziny, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia (powołana w 2016 roku przez papieża Franciszka w miejsce Papieskich Rad ds. Świeckich i ds. Rodziny. ) przygotowała speckjalną broszurę informacyjną do rozprowadzenia w diecezjach, parafiach i rodzinach; plik pdf. brszury przygotowany w kilku wersjachj jezykowych pobrać można
korzystając z oficjalnej strony internetowej adhortacji  www.amorislaetitia.va lub pod linkiem: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/il-progetto.html#brochure.

Strona internetowa na której załaczona jest broszura – na którą można wejść również ze strony  głównej strony Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia pod adresem (www.laityfamilylife.va) – ma na celu szerzenie chrześcijańskiego przesłania o rodziniei do rodzin  w świetle wyzwań przed jakimi stanęły współczesne rodziny jak też zapoznawanie sie i pogłębianie tekstu adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka, oraz po to aby przy przy jej pomocy doprowadzić do jak najszerszego  zaangażowania duchowieństwa w duszpasterstwo rodzin przez wprowadzanie jej w życie.

Wspomniana stroina internetowa opracowana jest w pięciu językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim) strona jest bogata w ilustracje i w treści, jest intuicyjna
w nawigacji, prosta i aktualizowana będzie na bieżaco o nowe działania, propozycje i inicjatywy i wydarzenia rozwijane i realizowane w trakcie Roku Rodziny.

 

Opracowano za: BP KEP/ Diecezja Bydgoska/Vaticannews

Red.