Z życia diecezji 16 Sep 2020 | Redaktor
Można jeszcze dołączyć do studentów „bydgoskiej teologii”

fot. ilustracyjna, Siora Photography/Unsplash (kadrowanie - KB)

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia magisterskie oraz  podyplomowe, które umożliwią nauczanie religii we wszystkich typach szkół.

Kazanie o świętym Michale Archaniele

Z życia diecezji 14 Apr 23:35

Wspomnienie o ks. Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim

Z życia diecezji 17 Jan 14:07

Nabór obejmuje:

– magisterskie zaoczne studia teologiczne – specjalność katechetyka,

– 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne,

– roczne podyplomowe studia katechezy przedszkolnej.

W ramach postępowania rekrutacyjnego zaplanowana jest m.in. rozmowa rekrutacyjna z kandydatami. Zajęcia rozpoczynają się 26 września, odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów.

Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i studiów dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor