Z życia diecezji 14 Oct 16:00 | Redaktor
Dzień Nauczyciela. Biskup Włodarczyk z wizytą w „Katoliku”

fot. MJ, diecezja.bydgoszcz.pl

Biskup Krzysztof Włodarczyk z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkał się z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy. Ordynariusz gratulował pracownikom i wygłosił słowo do dzieci i młodzieży.

Biskup Włodarczyk spotkał się z trzema grupami uczniów – najmłodszym, „zerówkowiczom” i uczniom klas I-III, zwrócił uwagę na entuzjazm, który bierze się z Ewangelii i Eucharystii – źródła życia. W słowie do starszych (klasy IV-VIII) wskazał na wzór Maryi. – By dobrze się nauczyć, korzystać z talentów waszych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, potrzeba w pierwszej kolejności słuchania – powiedział, nawiązując do postawy Matki Jezusa. – Ona jest wzorem słuchania i dokonywania dobrych wyborów życiowych – podkreślił.

Podczas spotkania z licealistami mówił o uczcie-Eucharystii, przywołując postać Carla Acutisa, który nazwał Eucharystię „autostradą do Nieba”. – Mamy Jezusa spożywać, by nie być tylko kibicem i obserwatorem – powiedział bp Włodarczyk.

– Dzień Edukacji Narodowej jest przede wszystkim dziękczynieniem, które składamy Panu Bogu za dar tej szkoły. To nie tylko budynek, ale przede wszystkim budowanie relacji, które dają wzrost dzieciom i młodzieży, zarówno w tej ludzkiej jak i Bożej mądrości – powiedział dyrektor placówki ks. dr Waldemar Różycki.

Na podstawie artykułu MJ z diecezja.bydgoszcz.pl

Zdjęcia: MJ, diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor