Wydarzenia 11 Jul 2022 | mk
W dotychczasowym budynku seminarium zaczyna funkcjonować Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej

Ksiądz bp Włodarczyk dyrektorem centrum mianował ks. dr. Pawła Hoppe/fot. diecezja.bydgoszcz.pl

Dekretem ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka powołane zostało Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej. Dyrektorem centrum mieszczącego się w dotychczasowym budynku seminarium (ul. Grodzka 18-22), został ks. dr Paweł Hoppe.

 Od nowego roku akademickiego  bydgoscy alumni będą kontynuować formację w Poznaniu. O tym, że Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy przestaje istnieć, pisaliśmy tutaj.

W dotychczasowym budynku WSD zaczyna funkcjonować Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala.

Zgodnie ze statutem centrum będzie prowadzić działalność wychowawczo-oświatową na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, inicjować wydarzenia kulturalne, promować sport i propagować zdrowy styl życia; przewidziane jest prowadzenie poradni rodzinnej; udzielanie pomocy duchowej i wsparcia w rozeznaniu powołania; prowadzenie rekolekcji i spotkań formacyjnych; prowadzenie Izby Pamięci Męczenników; udostępnianie bazy lokalowej na zjazdy i konferencje. Na potrzeby centrum diecezja przeznaczyła także budynek Domu Polskiego  (ul. Grodzka 1).

Dyrektorem centrum został ks. Paweł Hoppe, dr historii Kościoła, dyrektor Izby Pamięci Męczenników. Do 27 sierpnia pełni również posługę ojca duchownego bydgoskiego seminarium.

Dekrety weszły w życie 29 czerwca 2022 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Na podstawie komunikatu Diecezji Bydgoskiej (diecezja.bydgoszcz.pl)

 

mk Autor