Z życia diecezji 2 Jul 2022 | Redaktor
Bydgoskie seminarium przestaje istnieć

fot. Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz

We wtorek (27 czerwca) w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy miało miejsce historyczne zakończenie roku akademickiego – decyzją ks. bp Krzysztofa Włodarczyka uczelnia przejdzie restrukturyzację, zmieni się sposób jej funkcjonowania. Bydgoscy alumni będą kontynuować formację w Poznaniu.

– Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę: wymogi uniwersyteckie co do liczby studentów na zajęciach oraz zalecenia kongregacji względem liczby kleryków w seminariach – czytamy na oficjalnej stronie diecezji.

Bydgoskie seminarium powstało w 2004 roku, jego pierwszym rektorem był prof. Wojciech Szukalski. Początkowo korzystało z gościnności funkcjonującego w Bydgoszczy seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego (Al. Jana Pawła II). Od 2007 roku WSDB zaczęło funkcjonować w budynkach przy ul. Grodzkiej przekazanych diecezji przez Miasto. Na wszystkich rocznikach studiowało wówczas 57 kleryków, pod kierunkiem pięciu moderatorów.

Przez te lata w seminarium formowało się łącznie blisko 180 kleryków, księżmi w diecezji zostało 79.  Podczas wtorkowego (27 czerwca) zakończenia roku akademickiego odśpiewano „Te Deum”. – Taka jest nasza historia. Mamy za co dziękować, bo wydarzyło się wiele pięknych rzeczy. Bogu niech będą dzięki – mówił ks. dr Marcin Puziak, rektor WSDB. – Przypadło ci trudne doświadczenie prowadzenia seminarium w okolicznościach lawinowego spadku liczby kleryków, a także moderatorów, drastycznych wzrostów wymogów uniwersyteckich i różnych innych trudności – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, dziękując rektorowi za jego posługę. Ksiądz Puziak pracował na uczelni przez 15 lat, siedem jako ojciec duchowny, osiem jako rektor. Dekretem ks. bp. został mianowany proboszczem parafii w Panigrodzu.

fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

Podczas spotkania dziękowano osobom świeckim i duchownym związanym z seminarium, modlono się także za zmarłych.

Nowym prefektem i opiekunem kleryków został ks. Paweł Białczyk. W budynkach przy ul. Grodzkiej nadal swoją siedzibę będą miały: Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej i Izba Pamięci Męczenników Diecezji Bydgoskiej. Działalność rozpocznie tutaj Centrum Edukacyjno-Formacyjne, którym będzie kierował ks. dr Paweł Hoppe, dotąd ojciec duchowny seminarium.

Na podstawie komunikatu na stronie diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor