Wydarzenia 20 Oct 06:06 | Redaktor
Święty Jan Kanty, prezbiter - patron dnia (20.10)

Święty Jan Kanty. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kanty#/media/Plik:Tadeusz_Żukotyński_-_Święty_Jan_Kanty_w_Krakowie.jpg

Patronem dnia 20 października jest święty Jan Kanty, prezbiter.

Święty Jan Kanty

Jan urodził się 24 czerwca 1390 roku w Kętach w okolicach Oświęcimia. Po ukończeniu szkoły w swojej rodzinnej miejscowości udał się na Uniwersytet Jagielloński, na którym osiągał sukcesy naukowe. Studiował on nauki wyzwolone, potem został magistrem filozofii. Następnie objął funkcję wykładowcy, jednak utrzymywał się z prywatnych leksji i pomocy duszpasterskiej. Święcenia kapłańskie przyjął między 1418 a 1421 rokiem.
 
W 1421 roku Akademia Krakowska przydzieliła mu rolę kierownika szkoły klasztornej w Miechowie. Pełnił tam także funkcję kaznodziei, a w wolnym czasie przepisywał dzieła Ojców Kościoła, św. Augustyna, św. Tomasza, a także Arystotelesa. 8 lat później zajął miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej, gdzie żył na wzór zakonny. W Krakowie Jan wykładał filozofię, a sam zaczął studia teologiczne. Piastował tam przez trzy semestry urząd dziekana, a od 1434 roku urząd rekotra. W 1439 roku został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie i proboszczem w Olkuszu, jednak nie mógł pogodzić swoich obowiązków duszpasterza i dydaktyka, dlatego zrzekł się roli proboszcza.  W tym samym roku został bakałarzem z teologii, ale jego studia - ze względu na pełnione rolę na Uniwersytecie - trwały aż 13 lat. Magistrat teologii (wówczas jednoznaczy z doktoratem) uzyskał w 1443 roku.

Po uzyskaniu  stopnia całkowicie poświęcił się tej dziedzinie, nadal przepisywał pisma i manuskrypty. Jego rękopisy razem mają 18 tysięcy stron i przechowywane są w 15 tomach w Bibliotece Jagiellońskiej, a część z nich w Bibliotece Watykańskiej. Z jego życiorysu jasno wynika, że obecny był w 1450 roku w Rzymie by uczcić rok święty, przypuszcza się także, że odbył kilka pielgrzymek do Rzymu. 

Jana Kantego charakteryzowała żywa wiara, wielkie miłosierdzie i empatia, szczególnie dla biednych. Jako rektor zapoczątkował tradycję, według której profesorowie odkładali część pożywienia dla biednych. Mimo swojej kariery uniwersyteckiej, nigdy nie zaniedbał roli duszpasterza - żywo ewangelizował i wiele czasu spędzał w konfesjonale. Mimo pracowitego trybu życia, Jan przeżył 83 lata. Zmarł 24 grudnia 1473 roku w Krakowie.Społeczność przeświadczona była o jego świętości, dlatego od razu pochowano go pod amboną w kościele św. Anny. W XVII wieku oficjalnie wniesiono wniosek o jego kanonizacje. Jan Kanty beatyfikowany był 1680 roku przez papieża Innocentego XI, a kanonizowany w 1767 roku przez Klemensa XIII. Kult św. Jana Kantego jest żywy do dziś, jest patronem młodzieży uczącej się i studiującej - sam święty był przez 55 lat profesorem i uczonym. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i "Caritasu".

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Aussance pod Reims, we Francji - św. Syndulfa, kapłana. Wiódł życie pustelnicze i oddawał się surowym pokutom. Zmarł około roku 600.

W Treviso, we Włoszech - św. Marii Bertylli Boscardin. Już w młodości z zapałem oddawała się nauczaniu katechizmu. W roku 1905 wstąpiła do zgromadzenia pod wezwaniem św. Doroty. Zdobyła potem dyplom pielęgniarki i jako taka oddawała się ofiarnie posłudze chorych. Doznała też nie byle jakich przeciwności i przez pewien czas spełniać musiała najniższe posługi. Swe wewnętrzne życie karmiła rozważaniem katechizmu. Zmarła w roku 1922. Kanonizował ją w roku 1961 Jan XXIII.

oraz:

św. Andrzeja z Krety, mnicha i męczennika (+ 766); św. Artemiusza, wodza cesarskiego, męczennika (+ 362); św. Felicjana, biskupa i męczennika (+ 251); św. Ireny, dziewicy i męczennicy (+ VI w.); świętych Jerzego, diakona, i Aureliusza (+ 858); św. Kaprasjusza, męczennika (+ III w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor