Wydarzenia | Redaktor 0
5 Apr 2021
Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter - patron dnia (5.04)

Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter - patron dnia (5.04)

5.04. - Wincenty Ferreriusz, urodził się w Hiszpanii w roku 1350 w mieście Walencja. studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie w której uzyskał tytuł doktora. Jako doktor, i pedagog, podjął się najpierw nauczania filozofii i teologii, zajmował się także sprawami państwowymi jak i kościelnymi podjętymi na polecenie legata papieskiego kardynała Piotra de Luny oraz króla Aragonii Jana I. Był kaznodzieją na dworze papieża w Awinionie. Święty słynął z cudów i uzdrowień w ogromnej licznie 873 udokumentowanych przypadków. Na kult sługi Bożego zezwolił Papież Kalikst III 29 czerwca 1455 roku, a jego następca papież Pius II ogłosił go świętym niespełna trzy lata później bo w 1458 roku.
Wydarzenia | Redaktor 0
7 Apr 2021
Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter - patron dnia (7.04)

Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter - patron dnia (7.04)

Patron dnia 7.04. - Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiterurodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims w wielodzietnej rodzinie, był książęcej najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Po stracie rodziców, aby zająć się rodzeństwem przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium. Po dwóch latach wznowił naukę. Mając 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po niespełna trzech latach zakończył pomyślnie doktoryzował się z teologii na uniwersytecie w Reims w 1680 r. . Prezbiter, wykładowca, założyciel setek szkół i dwóch zakonów.
Wydarzenia | Redaktor 0
9 Apr 2021
Święty Gaucheriusz, prezbiter - patron dnia (9.04)

Święty Gaucheriusz, prezbiter - patron dnia (9.04)

Patron dnia 8.04 - Św. Gaucheriusz (Walter) urodził się w Meulan-sur-Seine we Francji. Gaucheriusz otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie oraz jak to drzewiej bywało, również wykształcenie klasyczne . Walter, kiedy przyjął święcenia kapłańskie, poczuł przy tym powołanie do życia pustelniczego. Aby to powołanie zrealizować, porzucił świat i wraz z przyjacielem Germondem zamieszkiwał w pustelni w regionie Limoges, gdzie oddawali się medytacjom prowadząc samotne życie.
Wydarzenia | Redaktor 0
18 May 2021
Święty Jan I, papież i męczennik - patron dnia (18.05)

Święty Jan I, papież i męczennik - patron dnia (18.05)

Św. Jan, syn Konstansa urodził się w Toskanii we Włoszech. Nie znamy jego historii z lat dzieciecych ani z młodości. Na Stolicę Piotrową powołany został 13 sierpnia 523 r., jego poprzednikiem był papież Hormizdas. Kiedy go powołano na papieża był już w podeszłym wieku i bardzo schorowanJednak z powodu nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla siłą uwięziony. 18 maja 526 r. papież zmarł w więzieniu w niewyjaśnionych okolicznościach. Dla zatuszowania prawdopodobnej zbrodni, król Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb papieża z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. - patron dnia 18.05
Wydarzenia | Redaktor 0
20 May 2021
Święty Bernardyn ze Sieny, prezbiter - patron dnia (20.05)

Święty Bernardyn ze Sieny, prezbiter - patron dnia (20.05)

Św. Bernardyn pochodził z rodziny szlacheckiej z Massa Marittima (koło Sieny w Toskanii). Urodził się 8 września 1380 r., kilka miesięcy po śmierci św. Katarzyny Sieneńskiej, tercjarki dominikańskiej. Zmarł w Aquili (środkowe Włochy) 20 maja 1444 r. i tam go pochowano a w niespełna 6 lat po jego śmierci w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 24 maja 1450 roku papież Mikołaj V wobec niezliczonych tłumów dokonał jego kanonizacji - patron dnia 20.05
Wydarzenia | Redaktor 0
26 May 2021
Święty Filip Nereusz, prezbiter - patron dnia (26.05)

Święty Filip Nereusz, prezbiter - patron dnia (26.05)

Filip Nereusz urodził się 21 lipca 1515 r. we Florencji we Włoszech jako syn Franciszka i Lukrecji Mosciano. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Filip Romulus. Filip był młodzieńcem przystojnym, łagodnym w obejściu. Pierwsze nauki pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. Duchowo ukształtowali go bracia dominikanie z konwentu San Marco. Zmarł w opinii świętości - jest patronem dnia 26.05
Wydarzenia | Redaktor 0
4 Jun 2021
Święty Franciszek Caracciolo, prezbiter - patron dnia (2.06)

Święty Franciszek Caracciolo, prezbiter - patron dnia (2.06)

Franciszek urodził się w Villa Santa Maria (królestwo Neapolu)w dniu 13 października 1563 r. Pochodził ze znamienitej wpływowej rodziny. Na chrzcie świętym otrzymał imię Askaniusz. Kiedy miał ledwo 22 lata, śmiertelnie zachorował. Złożył wtedy ślub oddania się Panu Bogu na wieczną służbę i cudownie wyzdrowiał. Franciszek zmarł 4 czerwca 1608 r. w Anconie. Pochowano go w jego pierwszym mu podległym kościele Matki Bożej Większej w Neapolu. W czasie pogrzebu Franciszka wydarzył się cud nagłego uzdrowienia człowieka ze śmiertelnej choroby. o katalogu Świętych Kościoła wyniósł go uroczyście papież Pius VII w roku 1807. - patron dnia 4.06