Wydarzenia 7 Apr 2021 | Redaktor
Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter - patron dnia (7.04)

Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter. Źródło Wikipedia

Patron dnia 7.04. - Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiterurodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims w wielodzietnej rodzinie, był książęcej najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Po stracie rodziców, aby zająć się rodzeństwem przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium. Po dwóch latach wznowił naukę. Mając 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po niespełna trzech latach zakończył pomyślnie doktoryzował się z teologii na uniwersytecie w Reims w 1680 r. . Prezbiter, wykładowca, założyciel setek szkół i dwóch zakonów.

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Jan Chrzciciel de la Salle, prezbiter
 
Jan urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims w wielodzietnej rodzinie, był książęcej najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa.  Po stracie rodziców, aby zająć się rodzeństwem przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium. Po dwóch latach wznowił naukę. Mając 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. Po niespełna trzech latach zakończył pomyślnie doktoryzował się z teologii
na uniwersytecie w Reims w 1680 r. . Prezbiter, wykładowca, założyciel setek szkół i dwóch zakonów.
 
Święty Jan de la SalleKrótko po święceniach otrzymał probostwo, równolegle był kierownikiem duchowym w szkole i sierocińcu, prowadzonym przez Siostry od Dzieciątka Jezus (terezjanki). Dzięki staraniom w Rzymie
w których zabiegał w sprawie sióstr Terezjanek, i wkrótce  ich 
zgromadzenia zakonne zostało zatwierdzone. Bardzo zaangażował sie nie tylko wpomoc duchową w sierocińcu ale też pomagał materialnie, żywił a na koniec przekształcił część swojej plebanii na internat, gdzie znalazł miejsce dla dziesiatek sierot.  Kiedy i te miejsca nie starczały, na użytek biednych dzieci i sierot oddał swój rodzinny pałac.
 
Szukał przyjacół tego dzieła, wolontariuszy, sponsorów, opiekunów, by mu w tej pracy dopomogli. Oni to, pod jego kierunkiem, zajmowali się wychowaniem i kształceniem dzieci. Stateczne Panie wolontariuszki zajmowały się ich żywieniem. Ogromne potrzeby i liczba przybywajacych sierot doprowadziły do sytuacji, że ani sierociniec, ani plebania ani pałac nie starczyły dla rozrastającego się dzieła, ks. Jan za pieniądze parafialne i duży datetek od bogatej rodziny, zakupił osobny obszerny dom. Napisał też regulamin sierocińca, by praca w nim mogła iść sprawniej i mniej kosztownie.
 
Z tych ofiarnych wolontariuszy i pomocników
Pomnik św. Świętego Jan Chrzciciel
de la Salle, prezbitera z paryskiego
kościoła pod jego wezwaniem z Paryża
dorywczych z czasem wyłoniło się zgromadzenie
zakonne, które nazwano Bracmi Szkół Chrześcijańskich (zwanych również "bracia szkolni").
Za początek Zgromadzenia przyjmuje się dzień 24 czerwca 1684 roku. Jak można ocenić pracowitość i zaangażowanie JAana niech świadczy fakt że miał wówczas zaledwie 31 lat. Stworzył wiele typów szkół - niedzielne, wieczorowe, podstawowe, zawodowe, średnie oraz seminaria nauczycielskie w których szkolił narybek do pracy w swoich szkołach. Nauka w szkołach Jana była bezpłatna. Stad na polu ówczesnej pedagogiki Jan zajmuje więc istotne miejsce. W szkołach tych wprowadził na pierwszym miejscu język ojczysty, w kontrze do innych szkół gdzie dotychczas powszechnie uczono w łacinie co było absolutnym novum. W kontzre do innych szkół w Szkołach jana nie było kar fizycznych, które tak często stosowane w innych szkołach w tamtych czasach, Pierwszeństwo przed nauką przedłożył Jan wychowaniu religijnemu, które oparł na poszanowaniu godności ludzkiej i dziecięcej oraz chrześcijańskiej miłości.

Pierwsza szkoła założona przez Jana powstała w Reims w 1681 roku, następna powstała w Paryżu
w 1688), a potem także w Rouen i w Lyonie. Po stu latach od pierwszej szkoły, cała niemal Francja pokryta była szkołami lasaleńskimi. W samej Francji Zgromadzenie Braci Szkolnych posiadało ponad 1000 członków i aż 126 szkół. W czasach dzisiajszych Stowarzyszenie Braci Szkolnych, mają swoje  szkoły w neimal 90 krajach. Jan de la Salle był dobrym organizatorem i pedagogiem, zostawił po sobie bezcenne pisma. Najwybitniejsze z tcyhh dzieł to traktat Zasady dobrego wychowania, które miało aż 200 wydań; dodatkowo pisma pt. Wskazania, jak prowadzić szkoły , i Obowiązki chrześcijanina, 
a także Rozmyślania, 
Były to pozycje bezcenne, nie tylko dla poznania zasad działania i "ducha lasaleńskiego" ale pozostawione przez Jana pisma, przez długi okres należały do kanonu dydaktyki i pedagogiki francuskiej i zachodnioeuropejskiej sczególnie w szkołach katolickich. 

Jan zmarł po krótkiej ale ciężkiej chorobie 7 kwietnia 1719 r. Beatyfikował został przez Leona XIII
w 1888 roku, ten sam papież wyniósł go uroczyście do chwały ołtarzy w roku 1900.
W 1950 roku Pius XII ogłosił św. Jana de La Salle patronem nauczycieli katolickich. Ciało św. Jana, jaki i wielu innych świetych, zostało zbezczeszczone w czasie rewolucji francuskiej, przeniesione zostało do Belgii, a nastepnie w roku 1937 złożono je przy domu generalnym zakonu w Rzymie,
gdzie można również zobaczyć jego strój, paramenty liturgiczne, przedmioty pokutnicze i rzeczy codziennego użytku a nawet katedrę z której wykładał ten pracowity i niezwykle mądry Święty Jan. 
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 6.04:

  •  Święty Prudencjusz, biskup
  •  Błogosławiona Pierina Morosini, dziewica i męczennica

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor