Wydarzenia 13 Dec 06:55 | Redaktor
Święta Łucja, dziewica i męczennica - patronka dnia (13.12)

Święta Łucja. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Łucja_z_Syrakuz#/media/Plik:Francesco_del_Cossa_016.jpg

Patronką dnia 13 grudnia jest Święta Łucja, dziewica i męczennica.

Święta Łucja

Łucja pochodzi z Syrakuz na Sycylii. Jej najstarszy żywot datuje się na V wiek. Podaje on, że pochodziła ze znamienitej rodziny, która przeznaczyła ją na żonę dla szlachcica z innej możnej rodziny. Łucja udała się na pielgrzymkę na grób św. Agaty, gdzie objawiła jej się sama święta. Przepowiedziała jej męczeńską śmierć i kazała przygotować się na czekającą ofiarę. Po powrocie Łucja zrezygnowała z woli wyjścia za mąż i złożyła śluby czystości, a majątek rozdała ubogim. Gdy wybuchły prześladowania chrześcijan, jej niedoszły mąż doniósł, że jest chrześcijanką. Chcąc złamać jej wiarę, Łucję poddano torturom, gdy jednak te nie przyniosły skutku, nakazano ją ściąc mieczem. Zmarła 13 grudnia 304 roku, w wieku 23 lub 28 lat. Wokół jej śmierci panuje wiele legend, których autentyczność ciężko jest potwierdzić. Przez mało pewnych informacji o św. Łucji chciano skreślić ją z Martyrologium, jednak w 1894 roku odnaleziono w Syrakuzach grób wystawiony świętej przez niejaką Euschie.

Jest patronką Szwecji oraz Toledo; ponadto także krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką w chorobach oczu. W Skandynawii otoczona jest wielkim kultem. Jej wspomnienie jest świętem światła, kiedy to dzieci zgodnie z tradycja idą w pochodzie prowadzonym przez dziewczynę w wieńcu z zapalonymi świecami na głowie. Tradycja wróżb w dzień św. Łucji spotykana jest także w innych krajach, choćby u słowackich górali. Polscy górale także pamiętają o św. Łucji - od tego dnia przepowiadają pogodę na cały kolejny rok. Jest to również tradycyjny dzień rozpoczęcia przygotowań do Godów.

W ikonografii przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej niewiasty z palmą męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu.

 

Inna patronka dnia 13.12:

  •  Święta Odylia (Otylia), opatka

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Fermo, we Włoszech - bł. Antoniego Grassi, oratorianina. Wcześnie zetknął się z o. Ricci, umiłowanym uczniem św. Filipa Neri. W roku 1609 sam wstąpił do oratorium. Długo sprawował funkcje przełożeńskie w Fermo. Cenili go i rady u niego szukali rozmaici dostojnicy kościelni, w tym także przyszły papież Klemens X. W roku 1649 pośredniczył między zrewoltowanym ludem a kardynałem-gubernatorem. Po upadku na schodach długo był kompletnie unieruchomiony. Zmarł w roku 1671. Czci błogosławionych dostąpił w roku 1900.

oraz:

św. Antiocha, męczennika (+ pocz. II w.); św. Autberta, biskupa (+ ok. 670); świętych męczenników Eustracjusza, Auksencjusza, Eugeniusza, Mardariusza i Orestesa (+ III/IV w.); św. Judoka, prezbitera (+ 669)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor