Wydarzenia | Redaktor 0
11 Apr 2021
Święta Gemma Galgani, dziewica - patron dnia (11.04)

Święta Gemma Galgani, dziewica - patron dnia (11.04)

Dnia 8 czerwca 1899 r., w wigilię święta Serca Pana Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów. Sama tak tak to opisała: "Był wieczór, ogarnął mnie ogromny żal za grzechy, jakiego dotąd nie odczuwałam. Uświadomiłam sobie równocześnie wszystkie cierpienia, jakie Pan Jezus poniósł dla mego zbawienia. I oto znalazłam się w obecności mej Matki. Po Jej prawej ręce stał Anioł Stróż. Kochająca Matka nakazała mi wzbudzić żal serdeczny za grzechy, a gdy to uczyniłam, zwróciła się do mnie ze słowami: «Córko, w imię Jezusa masz odpuszczone grzechy. Jezus, mój Syn, bardzo cię ukochał i pragnie dać ci dowód swojej szczególnej łaski. Czy zechcesz okazać się jej godną? Ja ci będę Matką. Czy chcesz mi się okazać prawdziwą córką?» Patronka dnia 11.04.
Wydarzenia | Redaktor 0
25 May 2021
Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (25.05)

Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (25.05)

Św. Beda urodził się w 673 r. w hrabstwie Northumbria w Angli. W wieku 7 lat, jego wychowanie i wykształceni młodego Bedy, powierzono opactwu benedyktyńskiemu św. Piotra w Weartmouth. Panował wówczas zwyczaj, że rodzice chętnie posyłali swoje dzieci do klasztoru na wychowanie i naukę w charakterze oblatów, czyli kandydatów do przyszłego życia zakonnego. Dwa lata później w 782 roku, - patron dnia 25.05
Wydarzenia | Redaktor 0
25 May 2021
Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (25.05)

Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (25.05)

Św. Beda urodził się w 673 r. w hrabstwie Northumbria w Angli. W wieku 7 lat, jego wychowanie i wykształceni młodego Bedy, powierzono opactwu benedyktyńskiemu św. Piotra w Weartmouth. Panował wówczas zwyczaj, że rodzice chętnie posyłali swoje dzieci do klasztoru na wychowanie i naukę w charakterze oblatów, czyli kandydatów do przyszłego życia zakonnego. Dwa lata później w 782 roku, - patron dnia 25.05
Wydarzenia | Redaktor 0
7 Jun 2021
Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Św. Robert urodził się w Crave (dziś Gargrave) w hrabstwie York (Anglia) na przełomie XI i XII wieku. Pochodził z niezbyt niezamożnej rodziny, a mimo to udało mu się podjąć nauki i dyplomem zakończyć studia w Paryżu. Krótko po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Crave, a później wstąpił do klasztoru benedyktynów, a następnie po kilku latach w 1135 r. przeszedł do zakonu cystersów w opactwie w Fountains. Św. Robert zmarł 7 czerwca 1159 r. Wyróżniał się szczególną mocą nad złymi duchami. Jako egzorcysta wyleczył wielu opętanych. - patron dnia 7.06
Wydarzenia | Redaktor 0
7 Jun 2021
Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Św. Robert urodził się w Crave (dziś Gargrave) w hrabstwie York (Anglia) na przełomie XI i XII wieku. Pochodził z niezbyt niezamożnej rodziny, a mimo to udało mu się podjąć nauki i dyplomem zakończyć studia w Paryżu. Krótko po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Crave, a później wstąpił do klasztoru benedyktynów, a następnie po kilku latach w 1135 r. przeszedł do zakonu cystersów w opactwie w Fountains. Św. Robert zmarł 7 czerwca 1159 r. Wyróżniał się szczególną mocą nad złymi duchami. Jako egzorcysta wyleczył wielu opętanych. - patron dnia 7.06
Wydarzenia | Redaktor 0
16 Jun 2021
Święty Benon, biskup - patron dnia (17.06)

Święty Benon, biskup - patron dnia (17.06)

Św. Benon urodził się około roku 1010, pochodził z saskiej rodziny arystokratycznej. Nauki pobierał w klasztorze benedyktynów w Hildesheim, a później w szkole katedralnej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do zakonu benedyktynów. Na kapłana wyświęcony został około 1040 roku, u braci mnichów zdobył sobie bardzo wielki szacunek i niebawem wybrali go na swojego opata. Zmarł mając ponad 90 lat było to prawdopodobnie 16 czerwca ok. 1106 roku. Kult św. Benona trwał nieprzerwanie, a jego żywoty przypominają nawet cuda zdziałane za jego wstawiennictwem były za jego życia, jak też po jego śmierci - patron dnia 17.06