Wydarzenia 22 Nov 2022 | Redaktor
Święta Cecylia, dziewica i męczennica - patron dnia (22.11)

Święta Cecylia. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Cecylia_z_Rzymu#/media/Plik:St_cecilia_guido_reni.jpg

Patronką dnia 22.11 jest Święta Cecylia, dziewica i męczennica.

Święta Cecylia

Cecylia to jedna z najsłynniejszych męczennic Rzymskiego Kościoła, jednak mimo tego niewiele istnieje o niej informacji historycznych. Nieznane są nawet ramy czasowe, w których żyła i poniosła śmierć męczeńską. Próba opisu żywota i śmierci Cecylii dostępne są w dokumencie z V wieku. Podaje on, że była dobrze urodzoną Rzymianką, olśniewającą piękna. Złożyła śluby czystości, mimo że obiecano jej rękę dobrze urodzonemu Walerianowi. Na dzień przed ślubem miała ona poinformować o swoim postanowieniu i chrześcijańskiej wierze. Mówiła mu: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć", czym nawróciła go na chrześcijaństwo. Waleriana potajemnie miał ochrcić papież św. Urban I, a później też jego brata, Tyburcjusza.

Niedługo potem wybuchły prześladowania chrześcijan, a ich ofiarą padli Walerian i Tyburcjusz. Gdy wyszło na jaw, że Cecylia przekazała majątek swój i zmarłego męża ubogim, nakazano ją aresztować. Proszono ją, by wyrzekła się wiary, jednak miała odpowiedzieć: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". Tak nawróciła 400 żołnierzy. Podczas procesu Cecylia nadal nie wypierała się wiary, wówczas skazano ją na tortury. Kat, nie mając odwagi zabić tak pięknej kobiety, zadał jej tylko 3 ciosy, po których konała 3 dni. Jej krew zebrano jak cenną relikwię. Jej ciało odkryto w 824 roku w katakumbach św. Kaliksta, było wówczas w nienaruszonym stanie.

W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka (osoba modląca się na stojąco, ze wzniesionymi rękoma). Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy; płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność i męczeństwo.
 
Inni patroni dnia 22.11:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Mediolanie - św. Benigna, biskupa. Dawne katalogi biskupów tej starożytnej stolicy umiejscowiają go pomiędzy św. Geroncjuszem a św. Senatorem. Utrzymują też, że Kościołem mediolańskim rządził przez lat osiem. Epigramat, który mu poświęcił Ennodiusz, nie jest niestety jasny. Uczestniczył może w synodzie rzymskim z roku 465, a zmarł około roku 470. Pochowano go u św. Symplicjusza.

W Ona, w Hiszpanii - św. Tegridii, ksieni klasztoru Zbawiciela. Niewiele o niej wiemy, ale źródła podają okruchy wiadomości, które harmonizują z wczesnymi oznakami kultu. Zmarła wkrótce po roku 1023. Po jej śmierci opactwo podupadło, ale w roku 1033 poddało się dyscyplinie szerzonej z Cluny. Na reformie zyskał zapewne także kult naszej świętej.

oraz:

świętych męczenników Filomena i Apfiasza (+ I w.); świętych męczenników Marka i Stefana (+ III/IV w.); św. Pragmacjusza, biskupa (+ 533)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor