Wydarzenia 15 May 08:55 | Redaktor
Św. Zofia, wdowa, męczennica - patron dnia (15 maja)

Święta Zofia z córkami. Autorstwa западная Белоруссия - httpwww.cirota.ruforumview.phpsubj=33587, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7936058

Zofia to Greckie imię, oznaczające "mądrość". Konstantyn I Wielki w IV w. budował w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI rozbudował i upiększył cesarz Justynian (+ 565) tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta wybudowana przez nich świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała to imię (Sophia - Zofia). - patron dnia 15.05

Foto 1. Święta Zofia z córkami. 
Autor. западная Белоруссия
Zofia to Greckie imię, oznaczające  "mądrość". Konstantyn I Wielki w  IV w.  budował w Konstantynopolu bazylikę ku czci "Mądrości Bożej", którą w wieku VI rozbudował i upiększył cesarz Justynian (+ 565)  tak dalece, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. Być może, że właśnie ta wybudowana przez nich świątynia Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) spopularyzowała to imię (Sophia - Zofia).

Dostępnych jest wiele żywotów św. Zofii w różnych językach, co świadczy, jak bardzo jej kult był kiedyś powszechny. Są to  żywoty jednak bardzo późne (wiek VII i VIII) i podają też często  sprzeczne informacje, że trudno z nich coś pewnego wydobyć.
 
Według tych tekstów Zofia mieszkała w Rzymie za czasów cesarza Hadriana I. Była ona wdową i miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę, Nadzieję i Miłość). Dziewczynki miały mieć wtedy odpowiednio 12, 10 i 9 lat. Namiestnik cesarski Antioch wezwał Świętą, by ta złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy Zofia odmówiła stanowczo jego prośbie, wyprowadzono jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom. Nie załamało to jednak bohaterskiej matki, a nawet zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania. Namiestnik, zdumiony takim męstwem, pozostawił Zofię przy życiu. Ta jednak miała umrzeć z boleści za straconymi córkami na ich grobie.
 
W innym miejscu wspomina się, że Zofia pochodziła z Mediolanu. Tam też miała ponieść
Foto2. Święta Zofia z córkami.
Ikona. źródło Wikimedia


męczeńską śmierć wraz ze swoimi córkami. Papież Paweł I (756-767) sprowadził relikwie męczennicy do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie. Ze wszystkich tych opisów jedno wydaje się pewne: że taka Święta żyła, miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza nas w tym kult świętej Zofii, bardzo wczesny i rozpowszechny zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie Europy. Dalszy rozwój jej kultu miał miejsce w połowie VII w. z chwilą sprowadzenia relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau a także za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Obecnie relikwie wszystkich męczennic znajdują się w krypcie kościoła św. Pankracego w Rzymie. Zofia jest patronką matek, wdów, wzywana jest w niedoli oraz w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.
 
W ikonografii św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu
trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, trzymających w dłoniach krzyże. Wizerunki Świętej Zofii mają często miecze w dłoniach raz w korony na głowach.
 
PioFlo
 

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.15

  •  Święty Izydor Oracz
  •  Święta Małgorzata z Kortony
  •  Błogosławiona Zofia Maciejowska Czeska, zakonnica

 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święta Zofia z córkami. Autorstwa западная Белоруссия - httpwww.cirota.ruforumview.
phpsubj=33587, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=7936058
 
Foto 2. Foto2. Święta Zofia z córkami. Ikona źródło Wikimedia
 
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor