Wydarzenia 28 Jan 13:19 | Redaktor
Św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (28.01)

Święty Tomasz z Akwinu. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_z_Akwinu#/media/Plik:Saint_Thomas_Aquinas.jpg

Patronem dnia 28 stycznia jest Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła.

Święty Tomasz z Akwinu

Tomasz urodził się w 1225 roku niedaleko Akwinu we Włoszech. Jego rodzice pochodzili z Lombardii i Normandii. Gdy miał 5 lat, wysłali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino, który jednak opuścił by rozpocząć studia w Neapolu. Tam poznał nowozałożony Zakon Kaznodziejski, do którego wstąpił w bliżej nieokreślonym roku. Rodzina próbowała wymusić na nim zmianę decyzji, jednak nie przyniosło to skutku, a Tomaszowi nawet udało się przekonać siostrę, by ta wstąpił do benedyktynek.

W 1248 roku udał się na studia do Kolonii, gdzie wykładał św. Albert Wielki. Powiedział on o Tomaszu następujące słowa: "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat". Tam przyjął również święcenia kapłańskie. Następnie Tomasz udał się do Paryża, a tam wykładał na Sorbonie. Znany był z jasnego prowadzenia wykładów i umiejętności retorycznych. Po 7 latach musiał wrócić do Włoch, a tam na kapitule mianowano go kaznodzieją. W kolejnych latach św. Tomasz pełnił wiele różnych funkcji i odwiedzał różne miejsca, między innymi papieski dwór Urbana IV. W 1274 roku otrzymał zaproszenie od bł. Grzegorza X na sobór w Lyonie. Udając się na niego, Tomasz zmarł 7 marca 1274 roku. Do 1969 roku właśnie w ten dzień obchodzono jego wspomnienie, jednak później przeniesiono je na 28 stycznia, dzień w którym przeniesiono jego relikwie do Tuluzy.Święty Tomasz z AkwinuŚw. Tomasz jest autorem nauki teologicznej i filozoficznej zwanej tomizmem. Miała ona duży wpływ na myśl chrześcijańską w kościele zachodnim. Jego spuścizna liczy mnogą liczbę przeróżnych dzieł, a najważnieje z nich to: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra LombardaSumma teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów. W 1323 roku Jan XXII kanonizował go, a w 1567 roku Pius V mianował go doktorem Kościoła.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
Pod Quimper, w Bretonii - bł. Juliana Maunoir. Powołanie do jezuitów zawdzięczał lekturze listów misjonarzy. Sam przez ponad 40 lat przebiegał diecezje bretońskie, wygłaszając nauki rekolekcyjne. Zmarł w roku 1683.

oraz:

św. Flawiana, męczennika (+ 303); św. Jakuba, pustelnika (+ VI w.); św. Juliana, biskupa (+ 1208); św. Leonidasa, męczennika (+ 303); świętych męczenników Leucjusza, Tyrsa i Kalinika (+ ok. 250); bł. Marii Mancini, zakonnicy (+ 1431)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor