Wydarzenia 18 Aug 2020 | BR
Kolumbia bez stabilizacji

fot. pexels.com

Mimo że wojna domowa w Kolumbii skończyła się ponad 3 lata temu, do bezpieczeństwa i stabilizacji w tym kraju jeszcze daleko.

Wciąż dochodzi do starć, na których najbardziej cierpią najubożsi mieszkańcy wsi. Biskupi z całego regionu spotkali się aby omówić wdrażanie planu pokojowego i zastanowić się jak poprawić los najbiedniejszych. W spotkaniu wziął też udział nuncjusz apostolski oraz przedstawiciel ONZ.

 

W Kolumbii często dochodzi do zabójstw oraz gróźb wobec przywódców społecznych oraz zwykłych obywateli. Sytuacja społeczna jest niepewna. Brakuje poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Istnieje potrzeba utworzenia sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Pierwszym krokiem w stronę zmiany musi być wdrożenie całości porozumienia pokojowego.

 

Arcybiskup Bogoty Luis José Rueda podkreślił, że aby poprawić los najbiedniejszych konieczne jest zajęcie się problemem nielegalnych upraw na terenach wiejskich. Uznano, że niezbędny jest wspólny międzydiecezjalny system informacji, aby móc działać skuteczniej i lepiej koordynować działania pomocowe.

Biskup Juan Carlos Barreto twierdzi, że:

„Kościół działający skutecznie może mieć duży wkład w poprawę sytuacji, a nawet dokonać przełomu, skierować Kolumbię na drogę, która prowadzi do pokoju i pojednania”

 

Na podstawie: Vatican News

BR

BR Autor

Redaktor