Kościół na Świecie | Redaktor 0
9 Oct 2020
Papież wzywa naukowców do większej odpowiedzialności w czasie pandemii

Papież wzywa naukowców do większej odpowiedzialności w czasie pandemii

Globalne wyzwanie pandemii koronawirusa i wywołany przez nią ogólnoświatowy kryzys wymagają od ludzi nauki jeszcze większej odpowiedzialności i zwrócenia szczególnej uwagi na najbardziej potrzebujących. Przypomniał o tym Franciszek w przesłaniu do Papieskiej Akademii Nauk, obradującej w Watykanie w dniach 7-9 października. Tegoroczne zgromadzenie plenarne tego gremium przebiega pod hasłem “Nauka a przeżycie”.