Wydarzenia 28 Mar 18:57 | Redaktor
Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa - patron dnia (28.03)

Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa. Figura. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa, urodził się w rodzienie królewskiej, był synem diuka Lotaryngii Gozelona, wnukiem ostatniego króla Italii.

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa
 
 

Joanna Maria de Maille urodziła się w 1331 r. w rodzinie szlacheckiej na zamku La Roche we Francji. Będąc jeszcze młodą dziewczynka, wieku wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu.

Joanna w 1347 r. wyszła za mąż za młodego barona Roberta de Silla. Krótko po zawarciu sakramentu małżeństwa, ledwo upieczeni małżonkowie,  złużyli sobie i Bogu dozgonny ślub czystości. Wspólnie pełnili dzieła miłosierdzia - opiekowali się chorymi w czasie epidemii dżumy, wspierali ubogich. 
Baron Roberta de Silla poszedł na wojnę francusko-angielską w czasie której dostał się do ciężkiej angielskiej niewoli. 

Został z niej wykupiony, jednak wkrótce po powroce do domu i do żony zmarł trawiony chorobą i wyczerpaniem.

Po śmierci męża, Joanna została zmuszona do opuszczenia rodzinnej posiadłości zmarłego barona
i zamieszkała w Tours, w bardzo skromnym mieszkanku ale graniczącym z klasztorem franciszkanów. Ponowiła ślub czystości składając ofiarę Bogu na ręce tutejszego biskupa. Joanna wiodła życie ciche, pełne ascezy i umartwienia, modlitwy i poświęcenia dla innych. W pewnym  okresie postanowiła udać sie do pustelni, oddając się tam kontemplacji.

To właśnie tam w pustelniu Planche de Vaux, uartwiając się, założyła  koronę cierniowąna głowę. Później powróciła do Tours i pracując jako posługaczka w miejscowym szpitalu. Robiła to co kochała czyli cichą pracę u podstaw, dla innych, umartwiajżc się i żyjąc skromni. Błogosławionej Joannie Maria de Maille, przypisuje się darczynienia cudów.
Joanna zmarła dnia 28 marca 1414 r. dożywszy 82 lat co przy tak ascetycznym życiu i nielekkiej pracy, co samo w sobie stanowiło nieomal cud.  Błogosławiona, pochowana została w habicie klarysek. Po niemal 457 latach, beatyfikował ją Papież Pius IX (franciszkański tercjarz) w 1871 r.

Błogosławiona Joanna Maria de Maille, wdowa, eest patronką wdów, emigrantów, wygnańców, ludzi, ofiar przemocy, którzy stracili rodziców, ludzi wyśmiewanych z powodu ich pobożności oraz osób mających różne problemy rodzinne, co nei dziwi bo jak wiemy sama została wypędzona z domu i odrzucona przez rodzinę zmarłego męża.

 

Red.

Żywoty świętych. Inni patroni dnia:

Święty Guntram, król. 28 marca.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor