Wydarzenia | Redaktor 0
31 Mar 14:03
100. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

100. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Józef Katarzyniec, od dziecięcych lat „był dla rodziców istną pociechą”, był zawsze posłuszny i bardzo pracowity, a przy tym skromny i nad wyraz pobożny. Pasał gęsi i krowy, modląc się i śpiewając przy tym pieśni pełne ducha lub odmawiając różaniec, który już jako 5 letnie dziecko znał na pamięć, przebywając w grupie dziecięcych pastuszków apostołował wśród nich, dając przykład wiary i postępowania. Często przystępował do Komunii Świętej i uczestniczył we mszach świętych i nabożeństwach służąc do Mszy św.. Poprzez pilność i talenty wszelakie trafił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych. Żył świątobliwie i umarł w opinii świętości. Czynił cuda za życia i czyni je po nim. Dzięki Jego wstawiennictwu, wielu doznaje łask i uzdrowień. Sługa Boży o Wenanty Katarzyniec, nazywany jest Polskim Szarbelem.