Wydarzenia 24 Sep 10:25 | Redaktor
Bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter - patron dnia (25 wrzesień)

Błogosławiony Władysław z Gielniowa. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_z_Gielniowa#/media/Plik:Ładysław_z_Gielniowa.PNG

Patronem dnia 25 września jest błogosławiony Władysław z Gielniowa, prezbiter.

Otwórz zdjęcie

 

Błogosławiony Władysław z GielniowaMarcin Jan urodził się około 1440 roku w Gielniowie, pochodził z mieszczańskiej rodziny. W 1462 trafił na Akademię Krakowską, a tam zapoznał się z bernardynami. Po pewnym czasie dołączył do ich zakonu, gdzie przyjął imię Władysław. Następnie ukończył studia zakonne i odebrał święcenia kapłańskie. Jego losy jako prezbitera nie są dokładnie znane, wiadomo jednak, że w latach 1486-1487 przebywał w Krakowie.

Kolejne lat spędził jako wikariusz prowincji, a przez 6 lat czuwał nad domami zakonnymi w Polsce. Wizytował siostry i braci, odbywał kapituły oraz sam uczestniczył w kapitułach generalnych w Urbino i Mediolanie. Podczas jego urzędów bernardyni założyli nowe placówki w Połocku i Skępem. Władysław jest także współautorem konstytucji zakonu, zatwierdzonej przez kapitułę generalną. Jego życie pełne było modlitwy i pokuty - spał na sienniku, przykryty jedynie habitem, biczował się, bezustannie pościł, zawsze chodził boso. Mimo surowości dla siebie, był on dobrym ojcem dla swoich podwładnych, sczególnie starszych i chorych. W konstytucjach napisanych przez siebie zaznaczał, że za zaniedbania starszych zakonnik, czekają surowe kary. Pisał również, aby starannie wybierać kandydatów do zakonu, a każde nadużycie traktował stanowczo, jednak miał czułe serce dla potrzebujących i uciśnionych.

Władysław cieszył się sławą dobrego kaznodziei, jako jeden z pierwszych duchownych głosił kazania po polsku, a według tradycji, był on autorem wielu pobożnych pieśni, których uczył wiernych śpiewać. Prócz pieśni, układał również koronki, godzinki i pozostałe nabożeńśtwa. Szczególnie ważne w jego życiorysie jest nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. W 1504 roku Władysław został gwardianem w kościele św. Anny w Warszawie. Zmarł w tym miejscu 4 maja 1505 roku, parę dni po ekstazie której doświadczył w Wielki Piątek. Miał wtedy na oczach ludzi wznieść się ponad ambone i wołać "Jezu!, Jezu!". Niedługo po jgo śmierci, oddawano mu cześć jako świętemu. W uroczystości przenoszenia jego relikwii w 1572 roku uczestniczył kardynał Franciszek Commendone, arcybiskup Wincenty Portico oraz król Zygmunt August. Władysław z Gielniowa beatyfikowany został w 1750 roku przez Benedykta XIV. Ogłoszony został również patronem Królestwa Polskiego i Litwy oraz Warszawy.

 

Inni patroni dnia 25.09:

  •  Święty Kleofas, uczeń Pański
  •  Bazylika metropolitalna we Fromborku

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Langres, we Francji - św. Ceofryda, opata z Wearmouth. Następca św. Benedykta Biscopa, jak on popierał rozwój studiów i wiedzy. Zmarł w drodze z Rzymu. Powstanie swe zawdzięcza mu kilka starych rękopisów biblijnych, m. in. Codex Amiatinus, który jest może najcenniejszym wśród rękopiśmiennych przekazów Wulgaty Hieronimiańskiej.

oraz:

św. Aunachariusza, biskupa (+ 605); św. Lupusa, biskupa (+ ok. 538); św. Principiusa, biskupa (+ V w.); św. Solemniusa z Chartres, biskupa (+ ok. 51)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor