Wydarzenia 3 Mar 12:01 | mk
Biskup Włodarczyk w Środę Popielcową: Nawrócenie daje prawdziwą radość

fot. Anna Kopeć

– Najpiękniejsze życzenia, jakie mogę usłyszeć, to życzenia nawrócenia. Niech głos Kościoła „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” będzie przyjęty pozytywnie, bo tylko wtedy, kiedy nawrócenie stanie się moim udziałem, mogę być pewny mojego zbawienia – mówił podczas liturgii w Środę Popielcową bp Krzysztof Włodarczyk.

W homilii ks. bp Włodarczyk przypomniał, że słowo „kwarantanna” pochodzi od łac. „quarantena”, czyli „40 dni”. – Dzisiaj, na rozpoczęcie Wielkiego Postu, słowo „kwarantanna” powinno nam się dobrze kojarzyć. Przed nami kwarantanna duchowa, którą powinniśmy przychylnie przyjąć, radować się, że otrzymujemy 40 dni pięknej duchowej przestrzeni – mówił.

Przypomniał, że przez cały Wielki Post będą odbywać się w kościołach w Bydgoszczy nabożeństwa stacyjne. – W tej „kwarantannie” nie jesteśmy osamotnieni – podkreślił ks. biskup. Szczególnym patronem ma być w tym czasie dla bydgoszczan bł. Michał Kozal, męczennik. – Będzie nam towarzyszył w liturgii stacyjnej, będzie dla nas przewodnikiem, orędownikiem, nauczycielem tego, że trzeba słuchać Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne – mówił kapłan. – Biskup Kozal męczennik niech nam przewodzi, zapraszajmy go, by był, przy naszych sercach i umysłach.

Nawrócenie daje radość

Biskup Włodarczyk wskazał także na potrzebę uznania prawdy o tym, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia.

– Najpiękniejszym życzenia, jakie mogę usłyszeć, to słowa, że ktoś życzy mi nawrócenia, modli się o moje nawrócenie. Niech ten głos Kościoła: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” będzie przyjęty pozytywnie, bo tylko wtedy, kiedy nawrócenie stanie się moim udziałem, mogę być pewny mojego zbawienia, do którego zaprasza mnie Chrystus – podkreślił.

I dodał: – Każdy z nas jest świątynią Boga, ale ta świątynia wciąż potrzebuje oczyszczenia. – Czas Wielkiego Postu to czas zatrzymania się nad Bożym Słowem, czas, jaki daje nam Bóg, abyśmy się nawrócili i uwierzyli w Ewangelię – mówił. – Brak nawrócenia prowadzi do upadku, pogrążenia się w smutku, beznadziejności, natomiast nawrócenie daje prawdziwą wewnętrzną radość, choć trudności i problemy z tym, by wypełniać Boże przykazania, nie znikną – tłumaczył.

Modlitwa we wspólnocie

Wskazał także na potrzebę przyjęcia Słowa Bożego nie tylko umysłem, ale i sercem. – Największa odległość na świecie jest między rozumem a sercem. Czy to Słowo schodzi do serca? Czy zostaje tylko na płaszczyźnie wiedzy? – pytał kapłan. – Musi zejść do serca, żeby tym Słowem żyć, żeby postępować według Ewangelii. „Wierzcie w Ewangelię”– znaczy: „wdrażajcie ten styl życia” – tłumaczył.

O tradycji nabożeństw stacyjnych czytaj tutaj

Podkreślił też rolę wspólnoty w słuchaniu Słowa, stąd zaproszenie do uczestnictwa w liturgii stacyjnej. W kościołach stacyjnych, poza Eucharystią, będzie odbywać się adoracja Najświętszego Sakramentu, przewidziano też możliwość spowiedzi i modlitwy wspólnotowe: różaniec, godzinki, drogę krzyżową, gorzkie żale, apel jasnogórski.

Ksiądz bp zachęcał do posługiwania się w tym czasie słowami modlitwy Pielgrzyma: „Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”. – To akt skruchy, ale [czyniony po to – przyp. red.], aby stworzyć możliwość [działania] Panu Bogu. Umocnij mnie w relacji z Tobą, „Stwórz o mój Boże, we mnie serce czyste” – cytował. – Ty masz zawsze rację, swoje racje zostawiam.

Zachęcał do zmiany kierunku z „racji” na „relację” z Bogiem.

Sześć tygodni z dobrym słowem

Nawiązał także do kwestii poruszonej w swoim liście na Wielki Post: słów, jakimi się posługujemy. Zapraszał, by okres postu był czasem „sześciu tygodni bez złych słów, z dobrym słowem, dobrą nowiną, ewangelią – słowem pociechy, pochwały, wdzięczności”. – Tym słowem możemy posługiwać w budowaniu relacji z drugim człowiekiem – mówił.

Wzywał też do modlitwy: „o pokój w naszych sercach, pokój na Ukrainie, opanowanie, nawrócenie dla tych, którzy tę wojnę wywołali”; a także o powołania do bydgoskiego seminarium, powołania do małżeństwa i rozeznawanie, jakie posługi poszczególni wierni powinni podejmować w Kościele.

– [W tych intencjach] podejmujmy pokutę, post, ofiarujmy jałmużnę – prosił.

Pierwszą stacją w liturgii nabożeństwa stacyjnych była katedra bydgoska. Poniżej prezentujemy pełen harmonogram nabożeństwa stacyjnych na Wielki Post. 

plakat: diecezja bydgoska

Zdjęcia: Anna Kopeć

artykuł ukazał się wcześniej na portalu tygodnikbydgoski.pl

mk Autor