Wydarzenia 9 Nov 2020 | Redaktor
7 czerwca Święto Dziękczynienia i papieska rocznica

Frag. posągu św. Jana Pawła II z kościoła MB Fatimskiej w Bydgoszczy/fot.JT

7 czerwca w kościele, a szczególnie w naszej Diecezji to wyjątkowy dzień. Obchodzimy święto Trójcy Przenajświętszej oraz Święto Dziękczynienia. Jest to także 21. rocznica wizyty św. Jana Pawła II w naszym mieście.

Święto Dziękczynienia zostało wprowadzone z inicjatywy Centrum Opatrzności Bożej. Kardynał Nycz ustanowił je dla diecezji warszawskiej. Zostało ono ustanowione na pierwszą niedzielę czerwca jako szczególną pamiątkę wizyt Jana Pawła II w ojczyźnie. 

Świątynia Opatrzności Bożej jako wotum narodowe za Konstytucję z 1792 roku jest centrum kultu Dziękczynienia. 

Dzień 7 czerwca to rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy. 21 lat temu odbyła się pamiętna msza święta na bydgoskim lotnisku. Podczas wizyty papieskiej z 7 czerwca 1999 roku,Jan Paweł II nadał kolegiacie bydgoskiej rangę konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej. A dopełnieniem reformy polskiej administracji kościelnej z 1992 roku było utworzenie przez Ojca Świętego naszej diecezji w 2004 roku. 

Św. Jan Paweł II to także honorowy obywatel miasta Bydgoszczy oraz patron województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Monika Kowalska/Red

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor