Wydarzenia 5 Apr 10:17 | Redaktor
Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter - patron dnia (5.04)

Saint Vincent Ferrer, Convento de São Domingo, Buenos Aires, Argentina. Domena publiczna

5.04. - Wincenty Ferreriusz, urodził się w Hiszpanii w roku 1350 w mieście Walencja. studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie w której uzyskał tytuł doktora. Jako doktor, i pedagog, podjął się najpierw nauczania filozofii i teologii, zajmował się także sprawami państwowymi jak i kościelnymi podjętymi na polecenie legata papieskiego kardynała Piotra de Luny oraz króla Aragonii Jana I. Był kaznodzieją na dworze papieża w Awinionie. Święty słynął z cudów i uzdrowień w ogromnej licznie 873 udokumentowanych przypadków. Na kult sługi Bożego zezwolił Papież Kalikst III 29 czerwca 1455 roku, a jego następca papież Pius II ogłosił go świętym niespełna trzy lata później bo w 1458 roku.

 Żywoty świętych Kościoła Powszechnego Święty Wincenty Ferreriusz, prezbiter
 
 
Saint Vincent Ferrer, Convento de São Domingo,
Buenos Aires, Argentina. Domena publiczna
Wincenty Ferreriusz, urodził się w Hiszpanii w roku 1350 w mieście Walencja  w rodzinie notariusza. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu dominikanów. Po roku nowicjatu złożył śluby zakonne. Wincenty studiował filozofię, teologię i logikę w Walencji, Barcelonie i Leridzie w której doktoryzował się.

Świecenia kapłańskie otrzymał w wieku 25 lat. od samego początku poddał się bardzo surowej  dyscyplinę życia zakonnego i duchowego, którego świadectwo pozostawił w traktacie De vita spirituali.
 
Jako doktor, i pedagog, podjął się najpierw nauczania filozofii i teologii, zajmował się także sprawami państwowymi jak i kościelnymi podjetymi na polecenie legata papieskiego kardynała Piotra de Luny oraz króla AragoniiJana I. Był kaznodzieją na dworze papieża w Awinionie. Podczas ciężkiej choroby jaka dopadła go w 1399 roku nastąpił nagły zwrot w jego życiu. W czasie prawie śmiertelnej choroby miał wizję św. Dominika i św. Franciszka, którzy uzdrowili gopolecając mu głosić Ewangelię na całym świecie. Pod wpływem tej wizji napisał list do papieża Benedykta XIII, prosząc go o stosowne upoważnienia niezbędne do podjęcia sie zaleconej misji.
 
Wincenty podjął wędrowna misję kaznodziejska po całej Europie. Napełniony darami Ducha Świętego i zaopatrzony w papieskie pełnomocnictwa, przemawiał do wiernych na placach, gdyż
kościoły były w stanie pomieścić takiej rzeszy wiernych. Chryzma i moc z jaką przemawiał budziła  zachwyt, ale i przestarch, i sprzeciw. Szła przed nim sława dokonywanych cudów i uzdrowień.
Miał wielu zwolenników i wielu zagorzałych przeciwników, którzy oskarzali go o demagogię, herezję  a nawet o opętanie. Mnogość i rangę tych zarzutów niech potwierdzi fakt iż zarzuty przeciwko niemu wysuwano nawet na tzw. "soborze" w Pizie (1409) oraz na soborze w Konstancji (1415).

 
Kościół pw. św. Wincentego Ferreriusza
Borzęcin duży. Autor Hiuppo CC BY 3.0
Wincenty był spowiednikiem antypapieża Benedykta XIII (XIV wg zmainy po soborze Watykańskim II), opuścił go, dopiero wtedy kiedy nie udało mu się nakłonić Benedykta do rezygnacji.
Kościele  i w jednym czasie było trzech papieży co bylo powodem tzw. Schizmy Zachodniej i powodoway rozłam w sukcesji Kościoła. W 1410 roku, zmarł antypapież Aleksander V , który był uznawany niemal w całej Europie, jego następcą był kolejny antypapież Jan XXIII ,nasz współbohater artykułu „awinioński” Benedykt XIII.  oraz antypapież„rzymski” Grzegorz XII , uznany później przez Koścół za legalnego papieża.
 
Wracajac do Wincentego, śmierć przyszła po neigo w Wielką Środę, 5 kwietnia 1419 r. w Vannes we Francji, podczas powrpotu z misji do Anglii, którą podjał na zaproszenie króla Henryka V .
Pogrzeb Wincentego miał wielką range a poprzedziło go trzydniowe wystawienie ciała zmarłego kaznodziei  w katedrze, zanim je złożono do krypty  między chórem a głównym ołtarzem Katedry.
 
Proces kanoniczny sługi Bożego rozpoczął się niedługo po jego śmierci, a komisje papieskie  przebadały 873 cuda poczynione przy jego udziale za życia jak i za jego wstawiennictwem po śmierci. Na kult sługi Bożego zezwolił Papież Kalikst III 29 czerwca 1455 roku, a jego następca papież Pius II ogłosił go świętym niespełna trzy lata później bo w 1458 roku. Relikwie świętego zostały zbeszczeszczone podczas rewolucji francuskiej (1789-1794) ale nie uległy zniszczeniu. Częśc relikwii znajduje się w katedrze w Vannes, a druga część w Walencji.
 
Wincenty Ferreriusz zostawił po sobie tzry traktaty:Traktat dla tych, którzy cierpią pokusy przeciwko wierze, Traktat przeciwko schizmie oraz Traktat przeciwko Żydom.  Wincenty jest patronem Walencji, Vannes, dobrej śmierci, dobrego małżeństwa, budowniczych, murarzy, ceglarzy, producentów dachówek i kafli, hydraulików, przetwórców ołowiu. Bywa wzywany także sytuacjach
obrony przed epilepsją, bólami głowy i gorączką oraz w bezpłodności. Ku czci Świętego odprawia się przed jego świętem (5.04) nabożeństwo siedmiu piątków, podczas których należy pojednać się z Bogiem oraz przyjąć Komunię św.

W ikonografii św. Wincenty przedstawiany jest w habicie dominikańskim, jak też jako anioł Apokalipsy z trąbą i płomieniem na czole. Atrybutami świetego są błyskawice, infuła, kapelusz kardynalski u stóp, koń, osioł, krzyż, sztandar, skrzydła, muzułmanin u jego stóp lub turban turecki.
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor