Wydarzenia | Redaktor 0
14 Jun 2021
Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik - patron dnia (14.06)

Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik - patron dnia (14.06)

Michał Kozal urodził się w Nowym Folwarku pod Krotoszynem 25 września 1893 r. . Był synem Marianny z Płaczków i Jana, oficjalisty dworskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Krotoszynie, w 1914 roku wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył kurs teoretyczny. Ostatni praktyczny rok studiówu kończył w seminarium w Gnieźnie. Tam też w dniu 23 lutego 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas pobytu w obozie w Dachau, w styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono go na osobny "rewir". 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. - patron dnia 14.06